Vier grote glastuinbouwbedrijven in Erica (Drenthe) onderzoeken de mogelijkheid van afname van restwarmte vanuit een industrieterrein. “We moeten eerst kijken of er een sluitende businesscase valt te maken die voor beiden partijen interessant is”, zegt komkommerteler Jurjen van Dijken.

Een werkgroep van vier ondernemers uit het glastuinbouwgebied Erica oriënteert zich op de afname van restwarmte uit het industriegebied Getec Park Emmen. Tijdens de laatste bijeenkomst van Greenport Noord presenteerde het bureau EKwadraat de eerste verkenning van de mogelijkheden. De telers willen nu opdracht geven tot een vervolgonderzoek.
Het park is sinds 2016 in handen van het Duitse Getec en huisvest op zo’n 115 ha zes verschillende chemische fabrieken. Daarmee is het een van de grootste chemieparken in Nederland. Het parkmanagement schrijft op de eigen website dat ze hun klanten willen ondersteunen op weg naar klimaatneutraliteit en heeft energietransitie als een van de doelstellingen. Jurjen van Dijken, mede-eigenaar van komkommerkwekerij Polman, blikt vooruit op de verdere verkenning.

Wat laten jullie onderzoeken?

“We zien wel dat er iets mogelijk is met een tuinbouwgebied dat energie nodig heeft en nabije industrie die warmte wegkoelt. Maar we willen meer details en cijfers over de mogelijkheden, opbrengst en kosten van zo’n warmteleiding om zicht te krijgen of er een businesscase is. We bekijken het stap voor stap. Wat we bijvoorbeeld willen weten is hoe het bedrijventerrein eruitziet en hoe daar warmte valt te oogsten. Ook is het voor ons een vraag wat zij zelf willen. Is er genoeg draagvlak voor dit idee en willen zij erin investeren?”

Wat is er al bekend?

Op het park zit een groep chemische bedrijven die voor hun productieproces hoge temperaturen nodig heeft. Vervolgens moeten ze weer warmte afkoelen en afvoeren. Deze restwarmte is qua temperatuur zo’n 35 – 45°C. “Jaarrond gaat het om een heel vlak aanbod, dat voldoende is om ons huidige areaal ’s winters voor 70 procent te verwarmen. De vraag is wat technisch de beste aanpak is. De restwarmte eerst via een warmteleiding transporteren naar ons gebied en dan via warmtepompen opwaarderen ligt voor de hand. Verder hebben ze CO2 die vrijkomt en mogelijk afgevangen kan worden. Het industriepark ligt op 8 kilometer.”

Wat is het belang van Getec hierin?

“Dat weten we niet goed en daar willen we meer duidelijkheid over. In elk geval moeten zij ook verduurzamen en de uitwisseling van overtollige warmte met ons kan daaraan bijdragen. Mogelijk gaan ze met waterstof aan de gang, ook daar komt warmte bij vrij waarvan wij kunnen profiteren. We willen naast een heldere businesscase duidelijk krijgen of alle partijen de intentie hebben om voor de lange termijn te investeren in een warmtenet rond Emmen. Dan bedoel ik naast de glastuinbouw en het park de gemeente Emmen en provincie Drenthe.”

Hoe kun je dit organiseren?

“We moeten dan een warmtecoöperatie oprichten. Voor de financiering van de transportleiding zal de overheid mede verantwoordelijkheid moeten nemen. Bij ons ligt nu het initiatief maar zij hebben ook het belang dat het bedrijfsleven en de woningbouw in de regio op termijn klimaatneutraal wordt.”

Tekst: Koen van Wijk