Voor gebieden in de wereld waar water schaars is, zoals het Midden-Oosten, is een water-efficiënte productie gewenst. Het is bewezen dat een gesloten kas, waarbij de koeling wordt gedaan middels airconditioning, een zeer waterefficiënte productiemethode is.

In de verschillende onderzoekscentra in het Midden-Oosten hebben we aangetoond dat we onder de 4 liter per kg product kunnen komen. Op jaarbasis is er ongeveer 600 kWh aan stroom nodig voor de koeling, waarmee er dankzij de hogere CO2-concentratie een tomatenproductie van ongeveer 100 kg haalbaar is. Dit komt neer op 6 kWh per kg tomaat.

Gebruik van LED-belichting

Een indoor farm, waarbij we niet het natuurlijk zonlicht maar LED-belichting gebruiken voor de fotosynthese, is ook een zeer waterefficiënt systeem. Berekeningen laten zien dat er 13 kWh per kilo tomaat nodig is in dit systeem. Dit hogere verbruik en de hogere investeringen ten opzichte van de gesloten kas moeten financieel worden gecompenseerd door een wat meer gelijkmatige productie over het jaar vanwege de constante lichtsom.

Tekst: Jouke Campen