Het belang van secuur en efficiënt spuiten wordt gestaag groter en telers lijken dat meer en meer te beseffen. Tot een enthousiaste omarming van innovatieve spuittechnieken heeft dat nog niet geleid, constateert Theo Straathof, fabrikant van spuitapparatuur. “Nieuwe technieken die hun waarde in de afgelopen jaren hebben bewezen, sijpelen maar langzaam door naar de praktijk. Het zou wel wat sneller mogen, want de knelpunten worden groter.”

Enkele weken geleden organiseerden Glastuinbouw Nederland en Vertify twee drukbezochte themamiddagen in het WHC over spuittechniek. Tijdens een plenaire sessie en een aansluitende rondgang langs presentaties door adviseurs en fabrikanten van spuitapparatuur en gewasbeschermingsmiddelen werden zo’n 200 bezoekers bijgepraat over het belang van effectieve, duurzame gewasbescherming en (nieuwe) mogelijkheden om op beide vlakken verbetering te realiseren.

Waar moet het heen?

De contouren van effectieve, duurzame gewasbescherming zijn al jaren bekend. Dat zijn robuuste teeltsystemen met weerbare planten, biologische bestrijding en preventie (onder andere hygiëne, insectengaas) als fundament. Daarna volgen vroegtijdige signalering van ziekten en plagen, tijdig ingrijpen met zorgvuldig geselecteerde middelen en hulpstoffen.
Verder is resistentiemanagement (afwisselen) en zorgvuldige toepassing met goed afgestelde apparatuur; plaatselijk waar het kan, volvelds wanneer nodig. Sensoren, beslissingsondersteunende systemen en autonoom opererende, innovatieve apparatuur zullen het proces in steeds hogere mate faciliteren.

Eerst het laaghangende fruit

Tot een brede innovatiegolf op bedrijfsniveau heeft dat groeiende bewustzijn nog niet geleid, constateert Theo Straathof van Micothon. De leverancier van systemen om gewasbescherming toe te dienen, heeft ondanks zijn bescheiden omvang naam gemaakt als vernieuwer en ‘early adopter’ van baanbrekende technologie.
Straathof: “Als ik zo om mij heen kijk en luister, loopt het met de echte innovatie niet erg hard. Het lijkt er sterk op dat telers in eerste instantie hun al aanwezige apparatuur beter willen benutten. Daar valt het nodige voor te zeggen, want met beter afgestelde apparatuur kan zowel de effectiviteit als de efficiëntie van behandelingen worden verbeterd. Daarmee valt op heel veel bedrijven nog een wereld te winnen. Bedrijven waar dit laaghangende fruit al eerder is geplukt, zijn nu wellicht toe aan een nieuwe stap.”

Meer dan alleen spuittechniek

Zo’n nieuwe stap kan in meerdere richtingen worden gezet. Mobiele spuitapparatuur die nog zuiniger, doelgerichter en/of autonomer kan opereren, is er één van. Je kunt ook denken aan elektrostatisch spuiten (mobiel en in vaste cabines voor roltafels), mobiele UVC-apparatuur en afzuiginstallaties om plaaginsecten uit gewassen kunnen verwijderen.
“Het is allemaal bewezen technologie, die bijdraagt aan effectieve gewasbescherming bij een lager middelenverbruik”, zegt hij. “Ik vermoed dat veel telers er best enthousiast tegenover staan, maar erg voorzichtig zijn door de vele onzekerheden waarmee zij de laatste jaren zijn geconfronteerd. Dat valt te begrijpen. Desondanks blijf ik optimistisch over de implementatie van nieuwe toepassingstechnieken in de komende jaren. Hopelijk trekt het investeringsklimaat geleidelijk aan en kunnen we in de komende jaren nieuwe stappen zetten met maatwerk in toepassingstechnologie.”

Tekst: Jan van Staalduinen