Tijdens de eerste drie teelten binnen het project De Perfecte Chrysant bij het Improvement Centre zijn verschillende interessante dingen naar voren gekomen. Ten eerste was het warmteverbruik laag, van half februari tot half september slechts 3 m3/m2. Dit ging niet ten koste van de productie. Zeker bij de eerste twee teelten was de productie per m2 zelfs hoog te noemen. Dit kan ook zijn veroorzaakt door de hoge plantdichtheid of het diffuse glas.

Door koeling bleef de nachttemperatuur laag en was bloeivertraging eenvoudig te voorkomen. Omdat overdag minder is gelucht, bleef de CO2-concentratie op peil. Ondanks de hoge luchtvochtigheid werd het gewas niet welig. Sterker nog: het bladoppervlak bleef opvallend klein en de stengel werd juist zwaarder dan bij praktijkbedrijven. De oorzaak hiervan wordt gezocht bij de luchtbeweging in de kas. Mogelijk biedt dit aanknopingspunten om de takvorm te beïnvloeden of een hogere luchtvochtigheid toe te laten, waarmee het energiegebruik van de chrysantenteelt is te beperken. In de komende teelten ligt de focus op het gebruik van hybride belichting.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd