Horticoop en Yield Lab Europe investeren in CE-Line, een scale-up die het mogelijk maakt om realtime laboratoriumanalyses uit te voeren op de hoeveelheid nutriënten in irrigatie- en drainwater. Daarmee krijgen telers volledige controle op de samenstelling van nutriënten in de waterstromen in hun kas.

Deze technologie ondersteunt een duurzame investering in de glastuinbouw en sluit daarmee aan op de doelstelling van Horticoop om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de tuinbouwsector.

Realtime analyses

Het ‘plug en play’-meetsysteem stelt meerdere keren per dag nauwkeurig de samenstelling van nutriënten in het irrigatie- en drainwater vast door zelfstandig monsters te nemen uit de verschillende waterstromen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van technologie die in laboratoria wordt toegepast om macro- en micronutriënten te meten. De realtime analyses maken het eenvoudig voor telers om nutriënten optimaal te doseren. Zo kunnen zij in alle klimaatomstandigheden en voor elke groeifase de ideale nutriëntensamenstelling regelen, desgewenst met automatische doseersystemen om tot autonoom telen te komen.
Het systeem reinigt en kalibreert zichzelf, waardoor alleen het maandelijks wisselen van de reagentiavloeistoffen een menselijke handeling vraagt.

Gesloten watersystemen

Simon Meijer, CEO van CE-Line: “We maken de omslag van onderzoeksbedrijf naar productiebedrijf en zijn blij om deze partijen te mogen verwelkomen als investeerders. Zij herkennen onze multidisciplinaire setting en hebben ervaring met bedrijven in deze fase van opschaling waar steeds nieuwe stappen gezet worden.”
Wilco Schoonderbeek, Director Investments van Horticoop: “Deze oplossing voor het continu en volledig geautomatiseerd testen en beheren van voedingsstoffen in het irrigatie- en drainwater, geeft telers meer controle over de groei van hun gewassen. Besparing van water en voedingsstoffen, en de mogelijkheid om watersystemen gesloten te maken, sluiten aan bij onze ambitie om een bijdrage te leveren aan een duurzame en toekomstbestendige tuinbouwsector.”