In een duurzaam teeltsysteem met LED moeten we behalve een goede gewasontwikkeling ook het effect van lichtkleuren op de gewasgezondheid meewegen.

Binnen het Kas als Energiebron project ‘LED bij zonlicht’ is hiermee een goede start gemaakt door te kijken naar de invloed van het spectrum op een aantal plagen en natuurlijke vijanden. Hierbij is naar voren gekomen dat de activiteit van de sluipwesp Aphidius ervi om bladluis te zoeken en te parasiteren sterk wordt geremd onder een spectrum met een hoog aandeel rood licht. Andersom bleek de plantweerbaarheid van chrysant tegen Californische trips toe te nemen wanneer de planten onder een spectrum met een hoog aandeel rood licht werden opgekweekt.

Orius roofwantsen

Naast rode LED’s konden ook Orius roofwantsen de plantweerbaarheid in chrysant tegen trips verhogen door het aanprikken van plantencellen en het leggen van eitjes in het plantenweefsel. Bij een hoge Orius-dichtheid bleek de plantweerbaarheid niet verder te worden beïnvloed door het LED-spectrum.
Binnen het project krijgt het onderzoek naar de invloed van het spectrum op plagen en natuurlijke vijanden een vervolg en kijken we tevens naar plantenziektes.

Tekst: Marjolein Kruidhof