Vorige week maakte de Dutch Data Center Association (DDA) de winnaars bekend van de Datacenter Restwarmte Awards. Op 9 mei nemen de winnaars hun prijs in ontvangst. Uit de inzendingen, maar vooral de communicatie rondom de prijsvraag, blijkt dat de potentie van restwarmte uit datacenters bijzonder groot is, ook voor de glastuinbouw.

De hoeveelheid restwarmte die datacenters produceren heeft de potentie om meer dan een miljoen huishoudens in Nederland op een duurzame wijze te verwarmen. De sector is hard bezig om ideeën en concepten te ontwikkelen waarmee ze de benutting van restwarmte concrete vormen kan geven. Zo kan deze restwarmte bijdragen aan de energietransitie.

Van groene stroom naar restwarmte

Via de Datacenter Restwarmte Awards worden studenten uitgedaagd mee te denken over mogelijkheden om restwarmte uit datacenters in te zetten. Datacenters draaien bijna altijd volledig op groene stroom. Die elektriciteit gebruiken ze voor koeling waardoor bijna alle energie wordt omgezet in restwarmte. Deze warmte heeft een temperatuur van ongeveer 30 graden Celsius en kan voor vele doeleinden worden gebruikt, zoals het verwarmen van kassen maar ook kantoren, nieuwbouwwijken of bepaalde processen.

Bottleneck is vaak het transport

Bottleneck in veel projecten is het transport van de restwarmte. Daarom zullen er warmtenetwerken moeten komen die restwarmte op een rendabel wijze naar de afnemers transporteren. In de Wieringermeer en rond Schiphol staan veel datacenters bij elkaar. In die regio is ook veel glastuinbouw gevestigd. Het ligt voor de hand om in deze regio’s de koppeling te maken voor de levering van restwarmte aan ondernemers in de glastuinbouw.

Initiatieven in Aalsmeer en Schiphol

Uit een rapport dat Berenschot in 2018 publiceerde, blijkt dat er voor de tuinbouw potentiële kansen en zelfs initiatieven zijn. Zo onderzoekt men in Aalsmeer om een deel van de restwarmte van het datacenter in die woonplaats (beschikbaar: 4 MWth) te gebruiken door een plantenkwekerij, een zwembad met sporthal en een basisschool/kinderdagverblijf. Het initiatief bevindt zich nog in de planfase, maar in de toekomst zijn er uitbreidingsmogelijkheden richting Royal FloraHolland of andere afnemers.
Ook op het bedrijventerrein grenzend aan luchthaven Schiphol staan meerdere datacenters die hun koeling uit een WKO halen. De datacenters lozen nu veel restwarmte die in de regio nuttig kan worden gebruikt. Alleen ontbreekt er op dit moment een warmtevrager of een groep van partijen die de warmte willen exploiteren.

Vier verschillende prijzen

Die enorme potentie was voor DDA de reden om studenten te laten meedenken over mogelijkheden om restwarmte op slimme manieren in te zetten. De Best Innovation Award ter waarde van € 2.500,- gaat naar Tim Ruijs met zijn idee om restwarmte te gebruiken voor de versnelling van osmose bij de generatie van Blue Energy. De Best Practice Award ter waarde van € 1.000,– gaat naar Hugo Kooymans met zijn inzending voor zorgvuldige uitwerking van een vergaande integratie van datacenters in de leefomgeving door middel van een hotspring. De speciale vermeldingen gaan naar Laura Valent voor het inzetten van Phase Changing Materials (PCM’s) als warmtebuffer en Rick Abelen voor het integreren van mediatorens/datacenters in de samenleving.

 

Gerelateerd