Samen met Glastuinbouw Nederland heeft Wageningen University & Research onlangs de IPM Tool gelanceerd. Deze tool geeft in acht stappen uitleg over alle aspecten van IPM.

Achter elke stap is veel informatie te vinden over het hoe en waarom van de stap, met praktische informatie, documenten en videomateriaal, aangevuld met links naar bruikbare websites. De tool wordt de komende periode verder uitgebreid en krijgt regelmatig een aanvulling en update met nieuwe wetenschappelijke kennis en ervaringen uit de praktijk.

Weerbaar telen

De nadruk van de IPM Tool ligt op weerbaar telen. In de tool is veel informatie te vinden over hygiëne, de weerbare plant en -teeltomgeving, en het preventief inzetten van natuurlijke vijanden en micro-organismen (standing army). Als op basis van monitoring blijkt dat de preventieve maatregelen alleen niet voldoende zijn, kan worden bijgestuurd met curatieve biologische, fysische en mechanische bestrijding, die bij de niet-chemische methoden staan toegelicht.

Ziekten en plagen voorkomen

Aanleiding voor dit gereedschap is het voornemen van het ministerie van LNV dat in 2030 de land- en tuinbouw in Nederland gebruikt maakt van een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen. Daardoor moeten ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk worden voorkomen. Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is hierin een belangrijke stap. De glastuinbouwsector is hier al heel ver in. De meeste telers maken al veel gebruik van de mogelijkheden met biologische bestrijding. Maar IPM is veel breder en biedt nog veel mogelijkheden die nu nog niet door alle telers benut worden.

Tekst: Ellen Beerling