In het kader van de ontwikkeling en doorrekening van een integraal energiezuinig teeltconcept voor alstroemeria zijn metingen gedaan aan de verdamping uit de bodem bij drie teeltbedrijven.

De verdamping uit de bodem (februari-maart) varieert tussen 0,37 en 0,60 liter water/m2 per dag. Dus tot 600 gram vocht moet worden afgevoerd, oftewel 25 gram per uur. Bij een verschil in AV tussen binnen en buiten van 4 gram, is het mogelijk door het scherm circa 30 gram vocht per uur af te voeren. Dat betekent dat het gewas maar 5 gram vocht per uur mag verdampen om de maximale afvoercapaciteit van het scherm te bereiken, waarna geforceerde ventilatie nodig is.

Afdekken van het teeltbed met een isolerende laag losse Styromull vermindert de hoeveelheid vocht uit de bodem. Deze neemt af met 9% tot 53%, afhankelijk van de dikte van de isolatielaag. Het verlaagt ook de koelbehoefte. Gewasresten (dunne en gebroken takken) worden op het pad gegooid. Hun bijdrage aan de hoeveelheid af te voeren vocht blijkt 5 tot 10 gram vocht per uur. Gewasresten afvoeren verlaagt de bodemverdamping en verbetert de bedrijfshygiëne.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd