“Je gaat Het Nieuwe Telen pas echt leren, als je de principes toepast op je eigen bedrijf. Daarbij kunnen telers veel leren van elkaar. Dat is de gedachte achter de vervolggroepen Experimental learning.” Dat vertelt Peter Geelen van PlantmonitoringNL, een van de cursusleiders. Om zijn leeropbrengst te vergroten, zou elke teler na de basiscursus voor een vervolg moeten kiezen, bepleit hij.

“Het Nieuwe Telen is geen recept, maar een zich ontwikkelend concept. Daarom is het leren van elkaar zo belangrijk. Telers durven meer als ze zien dat iets bij een collega heeft gewerkt. Dat stimuleert enorm.”
Tijdens de bijeenkomsten komen geregeld nieuwe onderzoeksvragen naar voren, die de begeleiders dwingen tot het aanscherpen van kennis en nieuw onderzoek. Zo brengen de studiegroepen de algehele ontwikkeling van Het Nieuwe Telen (HNT) inhoudelijk ook verder.
Hij noemt als voorbeeld de inzet van twee schermen om de kas te isoleren, zonder vochtproblemen te krijgen. Paprikatelers waren bang voor onvoldoende zetting als dit niet goed gaat. “We hebben, samen met telers kunnen aantonen dat dit wel goed gaat.”

Data-analyse

De vervolggroepen komen vier keer bij elkaar. Het programma van de bijeenkomsten draait om de vragen die de telers zelf inbrengen. “Die proberen we te beantwoorden aan de hand van de data die wij van hun bedrijven analyseren.”
Momenteel zijn er 10 tot 15 studiegroepen actief, zowel rond een gewas als gemengde groepen. “De meeste telers lopen nog meerdere jaren mee, sommigen inmiddels al 6 jaar”, aldus Geelen.

Academy Tomaat

In 2020 start het begrip Experimental Learning aan een nieuw hoofdstuk met de masterclass ‘Academy Tomaat’. Geelen: “Deze cursus met acht bijeenkomsten is een stuk intensiever en opgebouwd rond twee onderzoeksprojecten. Je kan het Experimental learning 2.0 noemen.” De eerste bijeenkomst is op 22 januari en niet zoals eerder vermeld werd op 20 november. Er zijn nog plaatsen vrij voor deelname.

Beperkte CO2-dosering

De deelnemende telers en teeltmanagers volgen de onderzoeksprojecten intensief en verbinden die met zowel de huidige praktijk als de basisprincipes van HNT. Het betreft de projecten ‘Op weg naar een fossielvrije belichte tomatenteelt’ bij Delphy Improvement Centre en ‘Demonstratieproef tomaat met beperkte CO2-dosering’ bij Wageningen UR Glastuinbouw, beiden in Bleiswijk.
Geelen: “In de eerste proef draait het om een hybride belichte teelt met latente warmteterugwinning, de tweede betreft een onbelichte teelt met zeer beperkte CO2-dosering.”
De masterclass in het kader van Kas als Energiebron wordt gegeven door Peter Geelen (Plantmonitoring.nl), Henk Kalkman (Delphy) en Pieter de Visser (WUR Bleiswijk).

Tekst: Koen van Wijk, beeld: Pieternel van Velden