Aan de introductie van nieuwe technieken of teeltmethoden in de kas gaat soms jarenlang onderzoek vooraf. En zelfs dan is het niet zeker dat tijdens de eerste toepassing ervan de verwachte resultaten worden behaald. Voor het project ‘Begeleiden en monitoren energie-innovaties in de praktijk’ volgt Kas als Energiebron meerdere teeltbedrijven tijdens de eerste periode waarin nieuwe teeltmethoden of technieken in de kas actief zijn.

Door de teeltbedrijven te volgen, krijgt Kas als Energiebron inzicht in de eerste resultaten met de inzet van de nieuwe technieken en teeltmethoden. Hierdoor kan het innovatieprogramma vaststellen of toepassing in een grote kas de resultaten oplevert die van tevoren waren verwacht op basis van eerder onderzoek in kleinere proefkassen.

Effect in grote ruimtes

Een voorbeeld van ontwikkelingen die in de praktijk opkomen en alleen effect opleveren in grote afdelingen is de realisatie van temperatuurverschillen door schermen en schermkieren. Andere noviteiten die alleen in grotere kassen werken zijn actieve ontvochtiging en het gebruik van meerdere stook- of luchtingsgroepen.

Meten is weten

Juist bij grote kassen kan het zinvol zijn om slim in te spelen op de luchtbeweging en de temperatuurverschillen die ontstaan door de luchting aan de gevels te splitsen van de middengroepen. Om dit goed te doen, moet de teler wel goed doorgronden hoe de luchtstromen de temperatuur beïnvloeden. Meting van de waarden in de kas zijn hierbij onmisbaar.

Sensoren

Om de beste toepassingswijze te achterhalen, kan de inzet van een netwerk van temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren behulpzaam zijn. Omdat de tijd van telers vaak schaars is en het analyseren van de meetgegevens ingewikkelde materie is, is dit werk vaak in de handen van onderzoekers en gespecialiseerde adviesbureaus.

Conclusies trekken

Als de onderzoekers of medewerkers van het adviesbureau de metingen en analyses hebben uitgevoerd, is het mogelijk om te concluderen of de situatie goed genoeg is of verbeteringen mogelijk zijn. Wanneer duidelijk is welke methode de beste resultaten oplevert, kan de teler deze kennis gebruiken om de energie-efficiëntie en/of de productkwaliteit te verbeteren.

Bredere toepasbaarheid

Na het bepalen van de beste toepassing en het doorvoeren hiervan zit het proces er voor de teler op. Voor de onderzoekers en adviseurs is er dan echter nog een laatste stap te zetten. Zij staan voor de moeilijke taak om te bepalen of de kennis die bij de teler in zijn specifieke teeltsituatie is opgedaan, ook breder toepasbaar is. Omdat geen enkele kas dezelfde teeltomstandigheden kent, is dit niet eenvoudig vast te stellen.

Kennisontwikkeling

De vraag of een nieuwe toepassing breder toepasbaar is, is zeer interessant voor Kas als Energiebron. Het hoofddoel van het innovatieprogramma is immers om kennis te ontwikkelen en zo energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw te stimuleren. Het project ‘Begeleiden en monitoren energie-innovaties in de praktijk’ helpt Kas als Energiebron om die doelstelling te bereiken.

Bron: Kas als Energiebron