Kas groeit en het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw gaan samen verder onder de naam Kas groeit. Het nieuwe Kas groeit adviseert over werken en leren in de glastuinbouw en is tegelijk aanspreekpunt voor toekomstige en huidige werknemers en werkgevers die een gesprekspartner zoeken of tools en advies.

Sinds 2015 ondersteunt Kas groeit werkgevers in de glastuinbouw bij het opleiden en ontwikkelen van werknemers. Daarbij werd steeds hechter samengewerkt met het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw helpt sinds 2009 werkzoekenden bij het vinden van nieuw werk, zodat hun kennis, capaciteiten en vakmanschap voor de glastuinbouw behouden blijven. Het is ondergebracht in de stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, evenals Kas groeit. De stichting wordt bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties. Na een periode van hoge werkloosheid heeft er een flinke verschuiving plaatsgevonden naar een tekort aan goede vakmensen. Het centrum is zich daarom meer gaan richten op nieuwe instroom.

Doelstellingen

Kas groeit brengt bedrijven en studenten bij elkaar voor stages, helpt bij het invullen van vacatures, HR-beleid, loopbaanontwikkeling, scholing en leren op de werkplek. Door werkgevers, werknemers en onderwijs met elkaar te verbinden, wil de organisatie zorgen voor meer instroom en werknemers helpen zich te ontwikkelen. Bij het aannemen van een nieuwe werknemer is er soms behoefte aan een opleidingstraject. De opleidingsmanager van Kas groeit kan in dit geval advies geven over opleidingen voor het optimaal vervullen van de nieuwe functie. Werkgevers die voor hun huidige personeel willen kijken welke ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden er zijn, kunnen een beroep doen op de scholingsadviseur.