Vertical farming is trending in de wereld van ultramoderne, volledig gecontroleerde groenteteelt. Of is het een hype? Hoe je er ook over denkt, het wint wereldwijd snel terrein en dat biedt mogelijk kansen voor Nederlandse aanbieders van kennis en technologie. AgriFoodTech Platform organiseerde op 11 oktober een kenniscafé om hierover van gedachten te wisselen.

Het is niet per se duurzaam en rijk zul je er ook niet snel van worden, getuige recente faillissementen van Urban Farmers ‘De Schilde’ in Den Haag en een franchiser in de Verenigde Staten. Het waren beslist niet de eerste mislukte initiatieven rond deze nieuwe teeltwijze en het zullen ook niet de laatste zijn. Desondanks staan investeerders en ‘urban entrepreneurs’ in de rij om deze ontwikkeling verder te brengen. Op de eerste plaats in Japan (>100 initiatieven en groeiend), maar Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten laten zich ook niet ongemoeid.

Volledig beheersbaar

Tijdens het kenniscafé in het World Horti Center in Honselersdijk vorige week belichtten vier sprekers het fenomeen vertical farming. Emiel Wubben van Wageningen University & Research gaf een inkijkje in de ontwikkeling door de jaren heen. Hij noemt het een verzamelnaam voor uiteenlopende gesloten, al dan niet meerlaagse teeltsystemen waarin de groeifactoren licht, water, temperatuur, voeding en CO2 vrijwel volledig beheersbaar zijn. In een moderne Nederlandse kas zijn de groeifactoren ook goed beheersbaar, maar is vooral de temperatuur er minder homogeen dan in een klimaatcel of als zodanig verbouwde zeecontainer, loods of kantoorruimte.

Hogere kostprijs

Het is de vraag of dat verschil in beheersbaarheid de hogere kostprijs van de voortgebrachte producten rechtvaardigt, want die kan flink oplopen, rekende Willem van der Schans van Wageningen Economic Research voor. Geen probleem voor de Japanse stedeling, die nu al een vermogen betaalt voor een kropje sla, maar in West-Europa met zijn ruime aanbod van verse, laaggeprijsde kwaliteitsgroenten kan dat een snelle uitbreiding in de weg staan. De uitgestelde realisatie van de slafabriek van Staay Food Group in Dronten lijkt hiervoor illustratief.

Cruciale succesfactoren

Is het dan allemaal kommer en kwel? Zeker niet, betoogde Martin Veenstra van Certhon. De Westlandse kassenbouwer heeft al verschillende projecten gerealiseerd en voorziet verdere groei in met name het Midden-Oosten en Azië. Er zijn tal van plaatsen waar de vestigingsfactoren gunstiger zijn voor vertical farms dan voor kassen. De sales engineer stelde ook dat agronomische kennis en begeleiding cruciale succesfactoren zijn en dat het bedrijf daarom bewust heeft geïnvesteerd in een eigen onderzoeksfaciliteit in Poeldijk.

Kennis delen

Arie de Gelder van WUR stelde vast dat er nog veel kennisontwikkeling nodig is op het gebied van teeltrecepturen. Hij betwijfelt of de techreuzen die zich inmiddels ook met deze teeltwijze bezighouden, waaronder Fujitsu en Amazon, bereid zijn om kennis te delen. Alles draait om integrale teeltrecepten, waarin groeilicht een sleutelrol speelt. Als deze bedrijven hun kennis afschermen of patenteren, zal dat remmend werken op de verdere uitrol en ontwikkeling van het gesloten telen in meerlaagse teeltsystemen.

Tekst: Jan van Staalduinen