Vorige week is de eerste proef volgens het principe van Het Nieuwe Telen (HNT) aangeplant bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. De komende maanden moet duidelijk worden of ook voor aardbei geldt dat er minder energie nodig is om een gezond gewas te telen. Veel belangrijker nog is het beheersen van de plantbelasting en het behalen van een goede kwaliteit en productie.

In navolging van tomaat, roos, paprika en chrysant gaat nu bij aardbei onderzoek naar Het Nieuwe Telen van start. Aardbei is niet het meest energie vragende gewas, hoewel een piekverbruik van 1 m3/m2 per week op bepaalde momenten voorkomt. Toch verwachten de onderzoekers dat aanzienlijke besparing op energie mogelijk is door deze pieken af te vlakken.
Daarnaast kennen de glasaardbeientelers voldoende teelttechnische uitdagingen die om een antwoord vragen. Zo is het bijvoorbeeld een wens van de telers om de productie bij de doorteelt meer te spreiden. Wellicht liggen er aanknopingspunten door het klimaat anders dan gebruikelijk te regelen.

Uitstraling tegen gaan

De proefafdeling is uitgerust met twee schermen. Bovenin ligt het transparante energiescherm Luxous 1147 met daaronder het diffuse scherm Harmony 2315. Het bovenste scherm moet helpen met het besparen op energie, terwijl het onderste scherm in de winter uitstraling tegen gaat en in het voorjaar overtollige instraling wegneemt. Om het klimaat onder de schermen actief te houden zijn Nivolatoren geïnstalleerd. Een vernevelingsinstallatie moet de RV op peil houden.
Gekozen is voor het ras Elsanta. De rijpe vruchten zullen steeds worden beoordeeld op houdbaarheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Delphy in samenwerking met Plantmonitoring en is tot stand gekomen door bijdragen van het programma Kas als Energiebron, Svensson, Nivola, Legro en aardbeientelers.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd