Studies naar gewasproductie worden traditioneel uitgevoerd in een kas, waarbij we de effecten van slechts een paar behandelingen tegelijk kunnen onderzoeken.

Gewasmodellen zijn een bruikbaar hulpmiddel omdat talloze scenario’s met een klik op een knop zijn te analyseren. In dit project hebben we het gewasgroeimodel Intkam gekoppeld aan het klimaatmodel KASPRO. Het gecombineerde model verbindt de regeling van CO2, licht, vochtigheid, schermen en verwarming rechtstreeks aan de groei van tomaat en komkommer.

Met het gecombineerde model kunnen we de effecten van meerdere factoren op de ontwikkeling en productie van gewassen analyseren: bijvoorbeeld kasconstructie en afdekmaterialen, verlichtingssystemen, klimaatbeheer, plantdichtheid en fertigatie. Daarmee kunnen we voor elk gewas de optimale teeltstrategie bepalen. In de toekomst willen we het model uitbreiden met andere gewassen en verschillende effecten, zoals lichtkwaliteit, pest-predator-relaties en ziekten.

Tekst: Nastassia Rajh Vilfan