In 2050 wil de Nederlandse glastuinbouw klimaatneutraal zijn en in 2030 zal al een forse stap zijn gezet. Uit een studie van CE Delft blijkt dat dit mogelijk is. De grootse uitdaging ligt bij de maatregelen ín de kassen: zuinigere teeltwijzen, zuinigere kassen en hergebruik van warmte. En door levering áán de kassen van duurzame elektriciteit en warmte.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er per regio flexibele oplossingen mogelijk zijn, zoals aansluiting op een warmtenet, gebruik van aardwarmte of flexibel elektriciteitsgebruik op momenten dat er goedkope zon- en windenergie is. Een WKK-installatie wordt dan aangezet voor stroomlevering als elektriciteit duur is.

‘All-electric’ kassen

Een deel van de glastuinders kiest de komende jaren voor de teelt van specialties waarvoor alleen een elektrische aansluiting nodig is, ook voor verwarmen dus. Omdat elektriciteit de komende jaren steeds schoner en zonder CO2 wordt geproduceerd, levert de glastuinder zo een bijdrage naar klimaatneutraal. In de studie bepalen de onderwerpen ‘flexibiliteit’ en ‘all-electric’ de toekomstige energiehuishouding van de glastuinbouw.

Energieverduurzaming

Het gaat om de studie ‘Visie glastuinbouw 2030 klimaat en energie’ die CE Delft heeft verricht voor LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland hebben in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesproken een visie te ontwikkelen op de aanpak van de energieverduurzaming van de glastuinbouwsector na 2020.

Zuiniger telen

Binnen het programma Kas als Energiebron (KaE) van EZ en LTO Glaskracht Nederland werken partijen al jaren succesvol aan en onderzoek gedaan naar zuiniger teeltwijzen (Het Nieuwe Telen, energiezuinige kassen, betere belichting, aardwarmte). De Nederlandse glastuinbouw is mede daardoor op energiegebied één van de meest innovatieve sectoren.

Download het complete rapport via www.ce.nl of www.kasalsenergiebron.nl.

Bron: CE Delft/Kas als Energiebron. Foto: Mario Bentvelsen.