Een brede coalitie van regeringspartijen en oppositie heeft woensdag een klimaatwet ingediend, die de CO₂-uitstoot in 2050 verder terugdringt dan Brussel heeft geëist.

Belangrijkste onderdeel van de wet is het streven naar 49% minder CO₂-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Daarnaast moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 maar liefst 95% lager liggen dan in 1990. Dat gaat verder dan de verplichting van Brussel om de CO₂-emissie in 2050 met 80% omlaag te brengen. Bovendien moet vanaf 2050 alle elektriciteitsproductie ‘100% CO₂-neutraal’ zijn. In de oorspronkelijke versie van de Klimaatwet was nog sprake van ‘100% hernieuwbaar’. Nu laat de wet ruimte voor kernenergie.
Ook spreekt de wet expliciet van een ‘politieke opdracht aan de regering’ en niet van een ‘grenswaarde die bij de rechter kan worden afgedwongen’. Dat is een verwijzing naar claims van activistische organisaties zoals Urgenda, die naar de rechter zouden kunnen stappen als een van de doelstellingen uit de wet niet worden gehaald.

Klimaatplannen

Dit resultaat van enkele maanden onderhandelen legt voor het eerst harde klimaatdoelen wettelijk vast. Zo willen de zeven partijen voorkomen dat het kabinet op klimaatgebied voortdurend van koers verandert. Door de doelstellingen in de wet te verankeren en een systematiek op te tuigen van jaarlijkse klimaatnota’s en vijfjaarlijkse klimaatplannen, wil de overheid op tijd kunnen bijsturen en aanvullende maatregelen kunnen nemen. In het Klimaatplan staan de maatregelen om de doelen uit de Klimaatwet te halen. Dit Klimaatplan wordt elke twee jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. Ook geeft de Raad van State een onafhankelijk oordeel.
De Klimaatwet is een compromis tussen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en drie linkse oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP. De wet gaat minder ver dan de initiatiefnemers van de wet in 2015 voorstelden. Toenmalig PvdA-leider Samsom en GroenLinks-leider Klaver pleitten voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 55 procent in 2030. Toch zei Klaver bij de presentatie gisterenmiddag dat hij trots is. Hij sprak van ‘de meest ambitieuze klimaatwet van de wereld’. “Dit is historisch en deze wet gaat Nederland veranderen.” Nederland is overigens niet het eerste land met een Klimaatwet. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Finland, Denemarken en Mexico hebben er een.

Klimaatdag

De vierde donderdag in oktober heet voortaan ‘Klimaatdag’. Dan moet duidelijk worden of de klimaatdoelen binnen bereik liggen en/of aanvullend beleid noodzakelijk is. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteert op Klimaatdag de Klimaat- en Energieverkenningen (KEV), waarna het kabinet reageert met de Klimaatnota.
De Klimaatwet is ingediend door de partijleiders van GroenLinks (Jesse Klaver) en PvdA (Lodewijk Asscher) en de fractiespecialisten Sandra Beckerman (SP), Rob Jetten (D66), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Dilan Yesilgöz (VVD) en Agnes Mulder (CDA). Na het zomerreces moet de wet in het parlement worden behandeld. Zij steunt op een riante meerderheid van 113 zetels in de Tweede Kamer en lijkt daarmee ook te kunnen rekenen op steun van de Eerste Kamer. PvdD-leider Thieme is niet enthousiast over de Klimaatwet. Ze twittert dat het voorstel slechts een intentieverklaring is.
Overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderhandelen nog altijd over een Nationaal Klimaatakkoord. De eerste resultaten daarvan worden naar verwachting op 10 juli gepresenteerd.

Milieuorganisaties

Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie zijn enthousiast — Nederland laat zien de strijd tegen klimaatverandering serieus te nemen, aldus een gezamenlijke verklaring — maar ze plaatsen ook een kanttekening. Er worden ’twee stappen teruggezet ten opzichte van de originele tekst’, aldus de drie organisaties. Het CO₂-besparingsdoel is van 55% naar 49% bijgesteld en de resultaatsverplichting voor 2030 is verdwenen. ‘Dat is teleurstellend en past niet bij de ambities van ‘het groenste kabinet ooit’. Een reductie van 49% is gewoon niet voldoende om aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen.’

Bron: FD/NOS. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd