Vorig jaar liep de teelt van paprika de nodige averij op in de nieuwe kas omdat de bodemstructuur door de bouw verdicht was. De teelt van komkommers verloopt dit jaar vlekkeloos. “We halen goede volumes en ook de prijsvorming is goed”, aldus de Vlaamse teler Koen Van Hauteghem.

Met 2 ha glas, met verschillende rassen tomaten, drie soorten paprika’s en twee soorten komkommers behoort Vitaetom uit Zwijndrecht, van de familie Van Hauteghem, tot de grootste biologische teeltbedrijven van Vlaanderen. Daarnaast telen ze op 6.000 m² courgettes in de vollegrond.
Het bedrijf onder de schaduw van Antwerpen maakte in 2016 enigszins noodgedwongen de overstap naar de biologische teelt. “De kassen volstonden niet meer voor de moderne tomatenteelt en ook hebben we hier te weinig uitbreidingsmogelijkheden. Een modern, gangbaar bedrijf moet toch enige schaalgrootte hebben”, aldus Koen Van Hauteghem die het bedrijf samen met zijn vader Walter en zus Annelies runt.

Verdichte bodemstructuur

Het glasareaal is onderverdeeld in een kas uit 2000 van 10.800 m² en een kas van 9.500 m² die in april 2021 werd opgeleverd. Nadat in het eerste teeltjaar met succes tomaten waren geteeld, kwam het biologische glastuinbouwbedrijf vorig jaar de nodige problemen tegen bij de paprikateelt. “Bij de bouw in regenachtige omstandigheden hebben de machines de bodemstructuur beschadigd. Hierdoor hadden we zo’n dertig procent minder opbrengst dan ingecalculeerd”, vertelt de teler.
Anno 2023 lijkt dit probleem verholpen. De grond werd diep gefreesd waarbij de bovenste harde laag werd losgebroken. De komkommers die op 6 januari werden gepland en eind februari hun eerste vruchten lieten zien, groeien naar behoren. “De productie is goed.” Ze halen momenteel zes stuks/m²/week en hebben tot dusver een productie van 51 stuks/m². “Door het donkere voorjaar lopen we in productie wel achter op vorig jaar”, vertelt de teler die een teeltrotatie van 1 op 3 hanteert. Na de paprika’s en de komkommers is het volgend jaar weer de beurt aan tomaten.

Opaalkleurige polycarbonaat

De nieuwe kas is voorzien van een dubbel energiescherm. Opvallend zijn ook de zijwand van de kas die bestaat uit polycarbonaat, als alternatief voor een glazen wand met een energiescherm. Voor de noordkant van de kas kozen de telers voor een opaalkleurig polycarbonaat. “Als de instraling in het voorjaar vanuit het zuiden komt, hebben we door de reflectie extra licht”, verklaart de teler die de overstap naar biologische teelt “de beste keuze uit zijn carrière noemt.”
Niet alleen de natuurlijke teeltwijze, waarbij bijvoorbeeld kwartels worden ingezet voor de bestrijding van onkruid, maar ook de prijsvorming stemmen de telers tevreden. “Doordat ruim tachtig procent van de productie onder contract wordt verkocht, hebben we minder te maken met de fluctuaties van de markt”, aldus Van Hauteghem.

Geen prijsstress meer

De prijsvorming van de niet gecontracteerde groente loopt momenteel ook naar behoren. “Normaal is de zomer een mindere periode, omdat mensen met vakantie zijn, maar nu gaat het nog zeer goed”, zegt de Vlaming die door inflatie en dalende consumptiekracht slechtere prijzen had ingecalculeerd. “Maar dat valt vooralsnog mee. Afgezien van een slechte periode in de komkommerteelt waarbij we onze komkommers op de gangbare markt moesten verkopen en zeer slechte prijzen kregen, loopt het al met al boven verwachting.”
Met de ingebruikname van de nieuwe kas is er voorlopig een einde gekomen aan de uitbreidingsdrift van de Vlaamse ondernemers. Zij beschikken nog over een vergunning voor de aanbouw van 0,7 ha kas, maar twijfelen sterk of ze deze optie zullen gebruiken. “Waarom zou je steeds meer willen”, vraagt de teler zich af. Om vervolgens te besluiten met: “Zoals het nu gaat, gaat het mooi.”

Tekst: Jerom Rozendaal