Het werkte prima, het ontsmetten van steenwolmatten met ferraat. Maar proeftuinder Ron Peters is na de test toch een ander pad ingeslagen met het wondermiddel; dat van de kasreiniging. “De oxidator is een echte ‘terminator’. Een komkommerteler die in 1,5 dag van teelt wil wisselen, is met dit middel snel af van schimmels en bacteriën en kan weer schoon beginnen.”

Ron Peters startte drie jaar geleden een test met een oxidator op basis van ferraat. Het middel Fersol zorgde er voor dat vervuilde steenwolmatten in de komkommerteelt weer schoon en opnieuw te gebruiken waren. De wortels nestelden zich weer prima in de steenwol, wel met enige vertraging. “Het testen van die toepassing deed ik op eigen initiatief, maar officieel is Fersol geen ontsmettingsmiddel. Zo wil en mag de fabrikant het niet in de markt zetten. Wel als reinigingsmiddel. Ik ben dus gestopt met de steenwolmatten en ben het gaan inzetten voor het reinigen van kassen.”

Krachtiger dan waterstofperoxide en ozon

Op zijn eigen proeftuin zet Peters het middel in bij elke teeltwisseling van komkommer en tomaat, de producten waarvoor hij virus- en schimmelvrije oplossingen onderzoekt. “In een lege kas heb je met de spuitwagen in no time alles schoon; van de vloeren en de opstanden tot de betonpaden. Het middel is vele malen krachtiger dan bijvoorbeeld waterstofperoxide of ozon. Als je heel detaillistisch spuit, ben je 100 procent van alle schimmels, bacteriën en pathogenen af.”

Vooral komkommertelers ontdekken het middel

Het zijn vooral komkommertelers die het middel oppakken, merkt Peters. Dat is niet vreemd. “Er vinden bij komkommer meer teeltwisselingen plaats dan bij tomaat of paprika en daar is ook nog eens haast bij geboden. De noodzaak is daarnaast groter vanwege de problematiek met meeldauw, Phytophthora en Mycosphaerella. Schoon beginnen is dus cruciaal. Ook omdat het middelengebruik steeds verder wordt begrensd en de consument dat niet meer duldt. Dus zoeken ze een stok waar ze hard mee kunnen slaan. Na een grondige bespuiting kun je vaak minimaal drie weken wegblijven van bestrijding. Dat is dikke winst.”

Stabiel en houdbaar

Ferraat is de sterkste oxidator die er is, maar er waren nog geen bruikbare toepassingen omdat het in principe een instabiele verbinding is die maar heel kort houdbaar is. Fabrikant Ferr-tech vond daar een oplossing voor. “Dit middel kun je vier weken in de koeling bewaren voordat je het gebruikt, zonder dat het afbreekt,” weet Peters. Hij geeft als aandachtspunten mee dat ’s avonds of ’s nachts spuiten de voorkeur heeft, altijd met beschermende kleding, en dat de apparatuur naderhand goed schoongemaakt moet worden. “Volg altijd de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en overschrijd de maximale dosering niet. Dan gaat het altijd goed.”

Afvalwaterreiniging

Peters heeft vanuit zijn specialisatie vooral interesse voor de toepassing van ferraat als bestrijder van schimmels en bacteriën in de kas. Maar het middel wordt ook gebruikt om gewasbeschermingsmiddelen in lozingswater af te breken of als voorbehandeling van water voor installaties met omgekeerde osmose. “Dat is niet mijn cup of tea, maar daar zal het ongetwijfeld ook heel effectief zijn.”

Tekst: Astrid Zoumpoulis, beeld: Wilma Slegers