De directie van Koppert Biological Systems is op 15 september Koninklijk onderscheiden. Paul Koppert en Henri Oosthoek ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Pieter van de Stadt. Het is de apotheose van een week, waarin het familiebedrijf haar 50-jarig jubileum vierde.

Beide heren werden bekroond met de graad Officier in de orde van Oranje Nassau. Zowel Paul Koppert als Henri Oosthoek kregen de onderscheiding onder meer voor hun doorzettingsvermogen in het wereldwijd op de kaart zetten van biologische gewasbescherming. Naast het leiden van het familiebedrijf zetten Koppert en Oosthoek zich in ruime mate in voor anderen in de samenleving. Zo waren zij de grondleggers van Stichting Christian Childcare Programme in Oeganda. Sinds begin jaren ’80 zorgt deze stichting er voor dat kansarme kinderen basis- en beroepsonderwijs kunnen volgen.

Koning opent Experience Center

Koppert Biological Systems vierde deze week haar 50-jarig jubileum met al hun ‘partners in nature’. Hoogtepunt was het bezoek van Koning Willem-Alexander op donderdag 14 september, waar hij het Experience Center opende. Paul Koppert en Henri Oosthoek leidden de Koning rond in het bedrijf. Zij informeerden de Koning over insecten, mijten en microbiologische oplossingen die het bedrijf produceert en inzet in de internationale land- en tuinbouw.

Boegbeeld van de Nederlandse tuinbouw

Koppert is een boegbeeld van de Nederlandse tuinbouw. In 2012 won het de eerste DHL Export Trophy. De trofee wordt uitgereikt aan een Nederlands MKB-bedrijf dat voorop loopt in export en innovaties. De jury noemde Koppert ‘Een voorbeeld voor vele bedrijven in Nederland’. In 2016 werd Koppert door het Financieel Dagblad uitgeroepen tot winnaar van De Nieuwe Kampioenen. ‘Schitterend snelgroeiend bedrijf dat met biologische gewasbescherming op duurzame wijze bijdraagt aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem en op de markt van microbiologie potentieel disruptief kan zijn’, luidde het jury-oordeel.

Biologische plaagbestrijding werd gemeengoed

Wat in 1967 begon met één soort roofmijt (Spidex) tegen spint, is uitgegroeid tot een bedrijf met 25 vestigingen in 27 landen. Met de verkoop van ruim tachtig ‘natuurlijke vijanden’ tegen plagen en ziekten in de tuinbouw realiseert Koppert inmiddels elk jaar een omzetgroei van 12,5% (in 2015 € 160 miljoen en een winst van € 6,5 miljoen). Het bedrijf is wereldwijd marktleider in de glastuinbouw, met nuttige insecten, microbiologische producten (sinds 1980) en hommels voor de bestuiving (sinds 1988). In de bedekte teelten werd biologische plaagbestrijding wereldwijd gemeengoed. In komkommers, paprika’s en tomaten wordt circa 90% van het areaal biologisch behandeld en met hommels bestoven.

Uitbreiding naar andere sectoren

Koppert breidt zijn imperium nu ook uit naar andere sectoren, zoals vollegrondsteelten en de dierlijke sectoren. Met de overname van het Braziliaanse Itaforte, een producent van micro-organismen, betrad Koppert in 2012 de markt voor grootschalige vollegrondsteelten als soja, suikerriet, mais en tarwe. De uitdaging is om ondanks de smalle marges producten te introduceren die de plantgezondheid en opbrengsten kunnen verhogen. Zo introduceerde Koppert in 2015 Panoramix, een zaadcoating die kiemplanten van grote akkerbouwteelten moet stimuleren. Micro-organismen en aminozuren moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld tarwe en mais nutriënten als stikstof en fosfaat beter kunnen opnemen. Voor de veehouderij bracht Koppert een roofvlieg op de markt, een natuurlijke vijand van stalvliegen, die zowel bij varkens, kippen als koeien kan worden ingezet. Ook bracht Koppert een roofmijt op de markt, om zowel bij vlees- als legkippen bloedluis te bestrijden.

Wereldwijde markt ligt open

Inmiddels zijn dertig bedrijven – waaronder Bayer Crop Science, Certis, Biobest, BASF en Syngenta – in en vanuit Nederland actief met biologische bestrijders, bestuivers en micro-organismen. Koppert is marktleider in deze wereld dankzij de voorsprong die in vijftig jaar is opgebouwd. Anno 2016 bedraagt de omzet € 182 miljoen en biedt het 1.213 voltijds arbeidsplaatsen. De nettowinst bedroeg vorig jaar € 12,3 miljoen. Koppert heeft 25 vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Noord- en Zuid-Afrika, Rusland, China en India. Het bedrijf heeft 400 adviseurs in dienst die de klanten helpen met het introduceren van biologische plaagbestrijding, hommels en micro-organismen. Tot 2000 was de omzet voor een belangrijk deel afhankelijk van de groenteteelt. Nu zijn ook zaad-, fruit-, bloementeeltbedrijven en akkerbouwers belangrijke afnemers. Er ligt nog een grote markt open. Paul Koppert: “We staan nog maar aan het begin van onze ontwikkeling.”

Tekst: Mario Bentvelsen, beeld/video: Koppert Biological Systems