Koppert Biological Systems zal op de internationale sierteeltvakbeurs IFTF in Vijfhuizen – van 2 tot en met 4 november – hun nieuwe neveneffectenapp voor mobiele apparaten presenteren. Met deze applicatie kunnen telers gemakkelijk zien hoe schadelijk verschillende gewasbeschermingsmiddelen zijn voor organismen.

Bestrijdingsmiddelen kunnen directe effecten veroorzaken, zoals doding of het niet uitkomen van eieren en poppen, maar ook indirecte effecten, zoals verminderde eileg van natuurlijke vijanden, problemen met vervelling of afwerend effect. Zowel directe als indirecte effecten zijn meegenomen bij de beoordeling van neveneffecten.

Effecten van chemie op biologie

De effecten van chemische middelen op natuurlijke vijanden en bestuivers worden weergegeven in vier categorieën (1 t/m 4) overeenkomstig de mate waarin het middel de capaciteit van het organisme beïnvloedt. Veel middelen zijn ook gedurende een bepaalde periode ná de toepassing nog schadelijk. Bij natuurlijke vijanden wordt deze nawerking weergegeven in het aantal weken dat het middel schadelijk blijft voor de natuurlijke vijanden. Pas na de aangegeven periode kan de betreffende parasiet of predator (weer) succesvol worden ingezet.

Gebruiksgemak

De neveneffectenapp is sinds juni via de Appstore en Playstore beschikbaar. Hiermee is de database ook te gebruiken als er geen internetverbinding beschikbaar is. Door regelmatig updates uit te brengen, wordt de app altijd actueel gehouden. Zeker in regio’s met traag internet of geen internet betekent dat extra gebruiksgemak.
Gebruikers kunnen zoeken op de Latijnse naam en handelsnaam van een bestrijder. Ook werkt Koppert aan de mogelijkheid om gegevens naar andere programma’s te kunnen exporteren. Vooral consultants en de grotere teeltbedrijven gebruiken graag aparte overzichten van bestrijders, neveneffecten, wachttijden en eventuele restricties. Zij kunnen deze overzichten dan in bijvoorbeeld Excel aanmaken en actualiseren.

Bron/foto: Koppert Biological Systems.

Gerelateerd