Met 7 tot 11% minder licht ten opzichte van vorig jaar, valt het met de groei en productie van de gewassen tot nu toe nog niet mee. De hergroei valt op sommige bedrijven gewoon tegen en is daarbij ook nog vaak te zwak. Veel kassen zijn al geruimd, maar er zijn ook bedrijven die de komende weken nog moeten gaan planten. Telers die willen tussenplanten moeten vooral ook de stand van het oude gewas laten meewegen in hun beslissing. De productiepotentie of te veel druk van ziekten en plagen, hebben allemaal invloed op het maken van deze keuze. Vooral de druk van Mycosphaerella is op veel bedrijven erg hoog momenteel.

Advies is om bij een volledige teeltwisseling en veel druk van Mycosphaerella deze te verlagen door waterstofperoxide toe te passen voor het planten. De resultaten die telers hiermee hebben bereikt zijn goed. Wat betreft Pythium zijn er tot nu toe geen problemen op de bedrijven. Er verandert echter wel het nodige dit jaar wat betreft de bestrijding. Werd er vorig jaar nog vaak AA Terra gebruikt, dit is op korte termijn verleden tijd. De kans op vervelende schimmels in de mat neemt toe bij vertering van oude wortels van de vorige teelt(en). Om jonge planten goed weg te laten groeien, kan het nodig zijn preventief middelen als Previcur Energy in te zetten. We zien ook dat steeds meer telers biologische preparaten meegeven om het wortelgestel te versterken. Een goede ontwikkeling, aangezien we in de toekomst waarschijnlijk te maken krijgen met steeds minder middelen die nog toegepast mogen worden.

Eerder of later planten

Bij de hogedraad teelten zien we dit jaar dat telers op sommige bedrijven eerder gaan planten, zelfs vanaf begin of half juni gebeurt dit al. Anderen gaan later planten met minder planten per m2 dan bij de plantingen in de eerste helft van juni. Bij planting vroeg in juni kan de teler nog hoge producties realiseren en dit is met een plantafstand van bijvoorbeeld 2,25 planten per m2 vaak niet te realiseren op basis van bladafsplitsing. Wat betreft het klimaat moet bij de hogedraad de komende weken alles gericht zijn op kracht in het gewas.

Mycosphaerella en klimaat

Ook bij de hogedraad zijn dit jaar over het algemeen iets meer koppen met Mycosphaerella waarneembaar ten opzichte van andere jaren. Klimaat blijft daarbij het belangrijkste stuurmiddel. Voorkom dat het ‘s morgens te snel warm en ‘dompig’ wordt in de kas. Lucht kort op de stooklijn, houd de P-band klein en lucht luw- en windzijde tegelijk om voldoende ventilatievoud te realiseren. Ga daarbij uit van een basistemperatuur van 19 tot 19,5°C van 3.00 uur tot 18.00 uur, mits het buiten minimaal boven de 10 tot 12°C is. Hanteer bij lagere buitentemperaturen liever iets hogere temperaturen bij zon op. Hanteer zodra het licht toeneemt eventueel een lichtverlaging van -1 tot -1,5°C op de ventilatie van bijvoorbeeld 200 tot 250 watt bij verwachte hoge buitentemperaturen.

Groeisnelheid gewas

Bij sterke gewassen waar (te) veel vruchten hangen (>8/stengel) mag vanaf 14.00-16.00 uur de ventilatie worden verhoogd naar 23 à 24°C. Werk dan op selectiviteit en snelheid op de uitgroei van de vruchten. Te vroeg verhogen van de temperatuur kan door de kracht van de zon – tot wel 1000 watt – leiden tot een te snel oplopende kastemperatuur.
Bij een generatief dunner gewas is het opletten met te hoge dagtemperaturen. Zoals gezegd blijft kracht in het gewas het uitgangspunt bij de hogedraad. Ondanks dat de RV laag kan zijn, is het voor de bloemaanleg en kwaliteit beter meer te blijven luchten, zodat tot het einde van de teelt maximale producties kunnen worden gerealiseerd.

Tekst: Peter Schreurs, Innocrop Consulting.

Gerelateerd