Kassenbouwer Kubo gaat 190 hectare solarkassen bouwen voor PDO, het grootste olieconcern van Oman. In de kassen worden geen gewassen geteeld, maar staan zonnespiegels. De kassen moeten de zonnecollectoren beschermen tegen zandstormen.

De speciale kassen wekken stoom op met behulp van zonne-energie; die stoom wordt vervolgens gebruikt in de oliewinning. De opdrachtgever voor de solarkassen, olieconcern PDO, stelt hoge eisen aan de kassen. Ze moeten een lange levensduur hebben, potdicht zijn en extreme temperaturen kunnen verwerken. “We kunnen daardoor bijvoorbeeld geen polymeren meer gebruiken in deze kassen”, zegt KUBO-directeur Wouter Kuiper hierover in het Financieel Dagblad.

Zonne-energiecentrale in de woestijn

De kassen worden in Nederland bij Kubo geproduceerd en vervolgens verscheept. In Oman vormen zij straks een van de grootste zonne-energiecentrales ter wereld met een omvang van 190 hectare, circa 350 voetbalvelden. De installatie kan tot 1 gigawatt aan energie opwekken. Het complex verrijst aan de rand van het olieveld Amal, in het zuiden van het land.
Kubo was van het begin betrokken bij de ontwikkeling van de solarkas, zegt directeur Wouter Kuiper: “We zijn vijf jaar geleden begonnen met de uitwerking van dit project. Er is daarna in de woestijn een proef van drie jaar gehouden en de uitkomsten zijn positief. Onze opdrachtgever wil snel aan de slag.” Voor de kassenbouw zullen ook enkele Nederlandse bedrijven worden ingeschakeld, onder meer voor klimaattechniek en het stoomtransport.

Bron: Financieel Dagblad