Een van de belangrijkste pijlers van Het Nieuwe Telen bestaat uit het intensief gebruik van de schermen, in het bijzonder onder omstandigheden met weinig licht.

Wanneer een teler een energiebesparend scherm moet kiezen is informatie over het energiebesparingspercentage belangrijk. Tot nu toe levert elke schermleverancier een waarde die met verschillende methoden wordt geschat. Het doel van het project ‘Scherm Prestaties: kwantificering van straling-, lucht- en waterdamp doorgang en een meet- en rekenmethode voor het bepalen van de energiebesparing’, is dat een groep schermproducenten en de textiel- en bouwmaterialenindustrie met ons samenwerkt om de vereiste meetprotocollen te ontwikkelen.

Het project richt zich op drie aspecten: de thermische stralingverliezen, bepalen hoeveel thermische energie wordt doorgelaten en de luchtdoorlatendheid van het scherm. Het gebruik van ventilatoren heeft invloed op de luchtsnelheid langs het scherm. De invloed hiervan op de geforceerde convectie kwantificeren we ook. Ten slotte ontwikkelen we een methodiek om de waterdampdoorlaatbaarheid te bepalen onder omstandigheden die zich normaliter in kassen voordoet.

Tekst en foto: Wageningen UR.

Gerelateerd