Met de komst van het voorjaar gaan we stilaan naar de schralere zomermaanden. Dat vereist in mijn optiek dat tomatentelers voldoende groei moeten houden, anders wordt het gewas te generatief met alle negatieve gevolgen van dien. Omdat de nachten in deze periode voldoende koud zijn, is de etmaaltemperatuur nu nog stuurbaar. Voor voldoende groeikracht heeft een etmaaltemperatuur tussen de 18 en 20°C mijn voorkeur.

Kijken we naar het dagklimaat in deze periode, dan is het belangrijk te streven naar de juiste luchtvochtigheid. Een RV tussen de 70 en 80% is momenteel het meest optimaal. Voor de ‘traditionele’ teler betekent dit het sluiten van de ramen aan windzijde als het te droog wordt in de kas.

Extra warmte geen probleem

Dat het daardoor wat warmer wordt in de kas is geen probleem, omdat de nachten nog koud zijn en we ’s nacht de warmere dag kunnen compenseren. Telers die de principes van Het Nieuwe Telen hanteren zullen in deze periode de luwe zijde sluiten om de uitwisseling van vocht te beperken. Als het gewas het aankan, is een temperatuur van 26-27°C geen bezwaar. Bij het sluiten van de secundaire zijde blijft de CO2 bovendien beter in de kas.

Windzijde eerst luchten

Bij de telers die stringent de richtlijnen van Het Nieuwe Telen volgen, zie ik dat zij lyrisch zijn over de keuze om de windzijde als eerste te luchten. Prima, zeker nu het goed te regelen is via alle klimaatcomputers; dat was vorig jaar nog niet het geval. Als je de effecten niet kunt zien, valt er immers onvoldoende te regelen aan het klimaat.

Afluchting ‘s avonds

Een afsluitend advies betreft het afluchten ’s avonds: laat de ramen aan de primaire zijde rustig openlopen (dat is bij traditionele teelt en HNT dus verschillend) en zak in minimaal één uur naar de voornacht. Ventileer niet aan twee zijden tegelijk, we voeren dan te snel te veel vocht af en een dip in relatieve luchtvochtigheid is ongewenst. Ook in dit deel van het etmaal moet de plant namelijk groei realiseren en op spanning komen na een dag flink verdampen.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy

Gerelateerd