In het tweede jaar waarin de principes van Het Nieuwe Telen (HNT) zijn toegepast in de potplantenteelt – met Zamioculcas als hoofdgewas – is tot nu toe 49% energie bespaard ten opzichte van het eerste jaar. Worden de resultaten vergeleken met de conventionele teelt komt de energiebesparing zelfs uit op 69%.

In het eerste jaar werd Zamioculcas zowel volgens HNT als in een conventionele teelt parallel aan elkaar geteeld op het Improvement Centre in Bleiswijk. HNT leidde tot een halvering van het energieverbruik en een kortere teeltduur van vier weken. Alleen de kwaliteit liet nog te wensen over, in de vorm van bonte bladeren.

Sturen op pottemperatuur

In het tweede jaar is matverwarming op de teelttafels toegepast om de opkomst van de veren – die in het eerste jaar HNT was vertraagd – te verbeteren. Daarbij is gestuurd op de pottemperatuur. Dat is gelukt, bij een energieverbruik van 6,2 m3/m2 in gasequivalenten na 29 weken teelt. De onderzoekers bekijken nog hoe de bonte bladeren, die in de zomer van 2018 ontstonden, het beste zijn te voorkomen. Hierbij kijken ze naar het lichtniveau, voedingsstoffen en/of luchtvochtigheid. De uitdaging in HNT is om meer licht toe te laten en de gewasgroei te versnellen met behoud van gewaskwaliteit.

Lichtstress-metingen

Met actuele lichtstress-metingen op basis van chlorofyl-fluorescentie kunnen de onderzoekers exacter bepalen wat het juiste moment is voor het dicht laten lopen van de schermen. Ook zal weer een nevelsysteem worden gebruikt om de luchtvochtigheid in de kas te verhogen. Als gevolg van de nieuwe teeltstrategie kan er een tekort ontstaan aan nutriënten, waardoor de bonte bladeren in het eerste jaar mogelijk zijn veroorzaakt. Daarom wordt in de huidige proef ook de nutriëntenopname van Zamioculcas gemonitord.

Een uitgebreid artikel over dit onderzoek is te lezen in de komende augustus editie van Onder Glas.

Tekst: Mario Bentvelsen, beeld: Pieternel van Velden