De land- en tuinbouw kreeg onlangs veel lof toegezwaaid door premier Mark Rutte en staatsecretaris Sharon Dijksma in het debat met de Tweede Kamer over de inzet van Nederland tijdens de klimaattop in Parijs. “De landbouw is in de belangrijkste klimaatvraagstukken de sleutel tot de klimaatoplossing”, zei Dijksma. Volgens Rutte behoort het Nederlandse land- en tuinbouwsysteem ‘tot de modernste en milieuvriendelijkste van de wereld’.

Al in 2008 zijn klimaatdoelen voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector vastgelegd, in het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’. Vorig jaar is dat convenant geëvalueerd en toen bleek dat de doelstellingen voor 2020 al zijn gehaald, hield Dijksma de kamer voor. “En we zien dat de landbouw inmiddels meer energie genereert dan gebruikt.” De agrarische sector is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste producent van duurzame energie: boeren en tuinders zijn samen goed voor 42 procent van de nationale, duurzame energieproductie, vooral dankzij windmolens, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, geothermie en biomassa.

‘Klimaat-slimme’ landbouw

Nederland is volgens Dijksma internationaal ook de drijvende kracht achter ‘klimaat-slimme’ landbouw. “Wij combineren drie doelen: het tegengaan van klimaatverandering, het verhogen van de weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering en het verbeteren van de voedselzekerheid in de wereld.” Ze wees op het belang van goed uitgangsmateriaal. “We kunnen tomaten kweken die met een minimum aan water en zonder bestrijdingsmiddelen een maximale opbrengst leveren. Dat is wat Nederland echt kan. Dat type kennis moeten we natuurlijk de wereld rond brengen.”

Bron: LTO Nederland. Foto: Mario Bentvelsen.