Bij De Hoog Orchideeën in Pijnacker installeert Stolze een nieuwe LED-installatie. Hun koelruimte bevat drie teeltlagen waarvan de bovenste twee al van LEDs zijn voorzien. Op de derde, onderste laag, monteert de installateur de nieuwste LEDs van Philips die nog zuiniger zijn dan de gangbare types. Het geïnstalleerde testvak moet uitwijzen wat de prestaties in de praktijk exact zijn.

Vooral bij meerlagenteelt is het voordeel van LED ten opzichte van assimilatiebelichting groot. De reguliere armaturen produceren naast licht ook veel warmte. Vaak is die warmtelast zo groot dat ook koeling nodig is, wat extra energie vereist. Zeker in een koelruimte is dit ongewenst. Stolze, die al meerdere jaren Hortipartner van Philips is, ziet het aandeel van LED dan ook gestadig groeien.

Teelttechnische voordelen

Arjan de Hoog van De Hoog Orchideeën is duidelijk over de teelttechnische voordelen: ‘De LEDs zijn geïnstalleerd in de koelruimte, waar de knopzetting plaatsvindt en waar we de planten in bloei trekken. De warmte die we daar nog produceren, zuigen we via een warmtepomp af en transporteren wij naar de kas om de kas te verwarmen. Een jaar geleden installeerden wij de eerste LEDs. Het is dus misschien nog wat vroeg om te juichen, maar op alle criteria presteren de planten goed. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk vooral om gaat: betere planten produceren. Of in ons geval, betere knopbezetting jaarrond.’

In aanschaf zijn LEDs nog flink duurder maar volgens Carel van Ruijven van Stolze ‘zal iedereen die een beetje kan rekenen op den duur op LEDs overstappen’. Volgens hem is er onder kwekers, ondanks de bewezen functionaliteit en energiebesparing, nog vaak sprake van koudwatervrees. Van Ruijven: ‘LEDs doen in principe niets vreemds. Het spectrum is zo af te stellen dat het nagenoeg gelijk is aan assimilatiebelichting. Maar je ziet ook dat sommigen terugschrikken voor de investering en moeilijk te overtuigen zijn van de voordelen. ‘Zoals we het nu doen werkt het prima’, is dan meestal het argument.’ Ook kun je volgens Van Ruijven met LED wat meer ‘spelen’ dan met reguliere belichting. Er komt wel een stukje kennisoverdracht bij kijken. Per gewas en groeistadium zijn er verschillen in afstelling en dus is het belangrijk dat de kweker er kennis van heeft.

Bron/foto: Stolze.