Het project ‘De Perfecte Roos’ heeft al laten zien dat rozen met LED goed te telen zijn. De snelle overgang naar LED op het eigen bedrijf is nog wel een leerproces, vooral betreft de gewenste bloemkwaliteit.

Om de leercurve te versnellen hebben we vijf rozenbedrijven gemonitord, de data van klimaat, gewas en bloemkwaliteit geanalyseerd en ervaringen uitgewisseld. Er zijn meerdere leerpunten opgedaan.

Lage knoptemperatuur door veel uitstraling

Een kritiek moment is rond zon op. Met LED is de knoptemperatuur lager dan met SON-T en deze warmt ook trager op. Bij het opentrekken van het doek of kieren in de luchtramen, kan vooral bij veel uitstraling de knoptemperatuur én de kastemperatuur wegzakken. Wanneer er op dat moment nog veel vocht in de kas is, is de kans op natslaan en daarmee Botrytis groot.

Lagere watergift en hogere EC

Met LED is er minder verdamping, waardoor een lagere watergift en een hogere EC nodig is. Ook is er meer takuitloop, waardoor het gewas snel te dicht wordt en vocht tussen het gewas blijft hangen.
Het project wordt mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron; het innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het Ministerie van LNV.

Tekst: Caroline Labrie