De Limburgse ondernemingen Botany, Bluehub en Blue Engineering willen in samenwerking met de provincie Limburg een nieuw lab voor tuinbouwresearch & development bouwen. Het R&D-laboratorium zal gebouwd worden op de Brightlands Campus Greenport Venlo. De beoogde gezamenlijke investering voor de bouw van het lab is €18,5 miljoen en de voorbereiding is inmiddels gestart. De definitieve besluitvorming volgt naar verwachting over een aantal maanden.

Het lab wordt onderdeel van een nieuw te ontwikkelen bedrijfs-ecosysteem waar multinationals, mkb’ers en start-ups gezamenlijk en in wisselende samenstellingen werken aan praktijkgerichte innovaties waar agrofood en hightech (agrotech) elkaar raken. Doel hiervan is community-activiteiten te starten die gericht zijn op kennisdeling, open innovatie en het genereren van business cases.

Energieneutrale kassen

Het R&D-laboratorium bestaat onder andere uit kassen met geprinte zonnecellen in het glas. Deze zonnecellen maken de kassen, die zowel op de begane grond als op het dak geplaatst worden, energieneutraal. Het lab krijgt verder hallen voor technisch onderzoek en experimenten en werkplekken voor instructies en bijeenkomsten.

Tuinbouwrobots

Onderzoeksinstituut Botany, innovatiebureau Bluehub en engineeringsbureau Blue Engineering werken bundelen hun kennis om het business ecosysteem te realiseren. Gezamenlijke plannen binnen de agrotech waar de drie partijen richten zich op richten zijn zaadtechnologische R&D, onderzoek naar inhoudsstoffen van planten en het creëren van specifieke robotica voor in de tuinbouw.

Bron: Provincie Limburg. Tekst: Leo Hoekstra. Foto’s: Debets Schalke.

Gerelateerd