Medewerkers die werkzaam zijn in de glastuinbouw kunnen gratis gebruik maken van een loopbaanvoucher. ‘Kas groeit’, het scholingsloket voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw. is de verstrekker en stimuleert hiermee een ‘leven lang leren’. Met deze voucher kan de medewerker een gesprek aanvragen met een loopbaancoach.

Deze coach stelt vooral vragen om de medewerker verder te helpen in zijn loopbaan. Na een loopbaangesprek ontdekt de medewerker waar hij of zij goed in is, wat de interesses zijn en welke vervolgstappen moeten worden gemaakt.
De glastuinbouw heeft de crisisjaren achter zich gelaten, het herstel is zichtbaar. Er wordt weer geïnvesteerd en dat betekent ook dat er in bepaalde functies tekorten ontstaan, bijvoorbeeld teeltspecialisten, technische medewerkers en bedrijfsleiders. De glastuinbouwondernemers hebben steeds meer goede vakmensen nodig in hun organisatie. Ook is steeds meer expertise vereist. Bedrijven worden immers groter en complexer.

Doorgroeien of specialisatie

Met de loopbaanvoucher kan de medewerker ondersteuning krijgen om te kijken of doorgroeien een optie is of dat specialisatie beter is. Tevens bekijken specialisten wat nodig is om bij te blijven of de inzetbaarheid te vergroten. ‘Niks doen kan leiden tot kwalificatieveroudering. Op de langere termijn kan dit mogelijk vervelende situaties opleveren zoals werkstress en ziekteverzuim. De medewerker kan een outsider worden op de arbeidsmarkt’, stelt het scholingsloket

Regie over eigen loopbaan

De nieuwe voucher is tot stand gekomen in samenwerking met werknemers- en werkgeverspartijen in de glastuinbouw. Het doel is medewerkers te stimuleren de regie te nemen in hun eigen loopbaan en daardoor wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt.
De loopbaanvoucher kan worden aangevraagd via ‘Kas groeit’. De deelnemer kan kiezen uit drie verschillende begeleiders, namelijk James, SWA-HR Diensten en Matchcare. Er zijn maximaal 175 vouchers beschikbaar. Alleen medewerkers die werkzaam zijn bij een glastuinbouwbedrijf (cao glastuinbouw) komen in aanmerking. De loopbaanvoucher wordt gefinancierd door het Colland Arbeidsmarktfonds en ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidie.

Gerelateerd