We zitten in de eeuw van de personalisering. Als gevolg van de digitalisering weten ‘ze’ wat en waar je graag eet, wat je favoriete vakantiebestemmingen zijn en ga zo maar door. Middels persoonlijke aanbiedingen via social media spelen bedrijven daar haarfijn op in. De consument wordt van een algemene noemer een specifieke klant die op maat kan worden bediend, of je dat nou leuk vindt of niet.

In weerwil van die vermeende aanslag op de privacy, kiezen we zelf ook meer en meer voor maatwerk. Dat fenomeen beperkt zich niet tot consumenten, maar is ook al in een vroeg stadium overgewaaid naar het bedrijfsleven. En zoals wel vaker is de glastuinbouw een van de voorlopers. De keuzes in teeltwijze zijn al sinds jaar en dag geheel persoonlijk; groene vingers, gecombineerd met visie, ervaring, specialisme en prioriteiten. Automatisering heeft de glastuinbouw destijds naar een nog hoger plan gebracht.

Personalisering

Meer recent is daar een letterlijke vorm van maatwerk bijgekomen: het kasdek. De standaardmaten van tuindersglas zijn ongetwijfeld nog terug te vinden in het Westlands museum, maar niet meer op nieuwe kassen. Ook hier heeft de personalisering toegeslagen; gehard glas is een must, diffuus glas een veelbesproken ontwikkeling en de maten van de ruiten komen steeds minder overeen met die van de buurman.

Continuïteit

Daar zit de keerzijde van de geschetste ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben diverse telers aan den lijve ondervonden dat klimaatverandering geen fictie is maar feit. Grootschalige storm- en hagelschade komt steeds vaker voor, zo constateert ook John Berghman, secretaris van de NVOK, in Onder Glas van maart, met als thema Kasdek. Doordat er te weinig mankracht beschikbaar is bij kassenbouwers en herstelbedrijven, veel telers te weinig glas op voorraad houden en de reserves aan glas bij collega’s niet toereikend zijn of afwijken in maatvoering, kan het weken duren voordat een kas weer dicht is en loopt de continuïteit van de onderneming gevaar. Preventief handelen is noodzakelijk, want de oplossing komt niet meer uit het collectief. Ook risicomanagement is inmiddels gepersonaliseerd.

Roger Abbenhuijs
Hoofdredacteur Onder Glas

Gerelateerd