Van Helvoort Company (VHC) maakte de afgelopen jaren een stormachtige groei door. En recent zette de santinikwekerij een volgende stap, met de overname van Wico Flowers in Gameren. Daarnaast liggen er nog volop groeiambities voor de komende jaren. Volgens Evert van Helvoort biedt de markt deze ruimte ook, zij het gefaseerd. Met name het feit dat de santini volgens hem een goedkoper alternatief vormt voor de troschrysant én dat VHC een breed sortiment biedt, zijn belangrijke pluspunten.

“Met een oppervlak van 24,5 hectare zijn wij het grootste santinibedrijf van ons land”, geeft Evert van Helvoort aan. “Het totale Nederlandse areaal van dit gewas ligt namelijk rond de 75 hectare”, zegt de teler. Hij runt het bedrijf samen met zijn vader Gert en broers Henk en Frans.
“Onze kwekerij telt vijf locaties: twee in Brakel, één in Nieuwaal, één in Poederoijen en één in Gameren. Deze laatste kwekerij kwam er recent bij, met de overname van Wico Flowers. Op dit bedrijf werden diverse chrysantenrassen geteeld, maar die vervangen we momenteel door santini’s. Rond Kerst kunnen we hier de eerste stelen oogsten.”

Toegenomen vraag

Deze overname staat niet op zichzelf: in de afgelopen jaren nam de familie Van Helvoort ook al bedrijven over in Brakel en Poederoijen, van respectievelijk 2,5 en 6 ha. De hamvraag is natuurlijk of de markt deze groei aankan.
“Wij leveren, via handelaren, met name aan retailers door heel Europa”, zegt de ondernemer. “En vanuit deze hoek zien we de vraag de laatste jaren flink toenemen. Zowel als boeketvuller als bij de levering als monoproduct. Zo’n 70 procent van onze stelen wordt verwerkt in boeketten. Dat komt met name omdat de santini een goedkoper alternatief vormt voor de troschrysant. En dat telt zwaar, zeker vanwege de gestegen energie- en arbeidskosten. Die kosten wegen bij santini minder door, aangezien je hier meer stelen per vierkante meter van kunt oogsten dan bij troschrysanten.”
De toegenomen vraag is volgens Van Helvoort ook te danken aan het feit dat VHC een breed assortiment biedt, van circa 30 verschillende rassen. “One-stop-shopping, dat is wat de handel wil. En daar spelen wij op in.”

Niet oneindig

Desondanks is de groei in de santini-markt niet oneindig, benadrukt de ondernemer. “Gefaseerd groeien is heel belangrijk; anders word je concurrent van jezelf. We hebben nog een kas met troschrysanten, waar we eigenlijk dit jaar wilden switchen naar santini’s. Dat hebben we uitgesteld vanwege de overname van Wico Flowers. Ook in deze kas santini’s gaan telen, dat zou de markt op dit moment niet aankunnen.”
Op langere termijn ziet de familie Van Helvoort wel verdere groeimogelijkheden. Dat was ook de reden dat zij ervoor kozen om het bedrijf in Gameren over te nemen: naast de 3 ha kas, kan hier namelijk nog 5 ha glas worden bijgebouwd. “Deze verdere groei hopen we in de komende jaren te realiseren. Ook willen we dan op onze locatie met troschrysanten overstappen naar santini’s. Feit is namelijk dat onze klanten blijven doorgroeien en behoefte zullen blijven hebben aan een kostentechnisch interessant product. Er komt dus zeker een moment dat ze weer meer santini’s nodig hebben. Kortom: de markt biedt groeipotentie, maar wel gedoseerd.”

Verduurzamen

Evert van Helvoort wil tot slot nog kwijt dat het bedrijf actief inzet op verdere verduurzaming. “Dat is nodig om onze bloemen ook in de toekomst tegen een concurrerende prijs te kunnen blijven aanbieden. Om die reden investeerden we recent al in hybride belichting en maken we op korte termijn de overstap naar full LED op enkele locaties. Ook oriënteren we ons op verduurzaming van de warmtevoorziening.”

Naar Royal Flora Holland

In juni maakte Royal Flora Holland bekend dat Van Helvoort per 1 januari 2024 wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Mijn benoeming is niet meer te combineren met de werkzaamheden als CEO in ons familiebedrijf. Ik draag daarom mijn stokje met heel veel vertrouwen over aan Bas van Mourik.”
Lange tijd werkte Van Mourik bij Dekker Chrysanten, in de afgelopen periode als Salesmanager Nederland. “Tijdens die periode heb ik een sterke relatie opgebouwd met de mensen van Van Helvoort Company. Het is een sterk groeiend bedrijf met een transparante werkwijze en een uitdagende groeistrategie waar ik graag mijn steentje aan bij zal dragen in de toekomst”. Van Helvoort blijft wel de functie als CFO vervullen op de kwekerij.

Tekst: Ank van Lier