Onder de naam Geothermie Alliantie Zuid-Holland werken diverse marktpartijen samen om de warmtevoorziening te veduurzamen door de winning van aardwarmte in Zuid-Holland. Het nieuwe initiatief werd eind vorige week bekend gemaakt tijdens het congres ‘Energietransitie en Geothermie’, dat werd georganiseerd door gemeente Westland, het Platform Geothermie en Greenport West-Holland.

De partijen die nu deelnemen in de nieuwe alliantie zijn Provincie Zuid-Holland, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), EBN BV, Eneco, HVC, Hydreco GeoMEC BV en Gemeente Westland. Via de Geothermie Alliantie willen zij de winning en het gebruik van duurzame warmte uit de diepe ondergrond in de provincie Zuid-Holland bevorderen.

Veilig en verantwoord

Hiervoor gaan de marktpartijen samen op zoek naar de optimale mogelijkheden voor de ontwikkeling van geothermie in Zuid-Holland. Zij willen onderzoeken hoe zij deze kunnen omzetten in concrete plannen om aardwarmte veilig en maatschappelijk verantwoord te winnen. Daarvoor zullen alle deelnemende partijen hun relevante kennis en ervaring op het gebied van geothermie, de ontwikkeling van infrastructuur en de warmtemarkt inbrengen.

Geschikte bodem

Zuid-Holland is bij uitstek de provincie waar de omstandigheden in de diepe ondergrond gunstig zijn om aardwarmte te winnen. Het merendeel van de in Nederland gerealiseerde geothermische projecten bevindt zich dan ook in Zuid-Holland (8 van de 15). Doorgaans gaat het daarbij om initiatieven vanuit glastuinbouwbedrijven die de mogelijkheden van geothermie hebben verkend en gerealiseerd. De verwachting is dat de geothermische warmte in de komende tijd ook op grote schaal kan worden gewonnen voor de verwarming van woningen, kantoren en andere industrieën, bijvoorbeeld via de koppeling met de aanleg van een warmtenet.

Groei duurzame energie

De ontwikkeling van duurzame, lokale warmtebronnen, zoals geothermie, is van groot belang voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Het klimaatakkoord van Parijs en de uitfasering van aardgas maken dat het gebruik van andere warmtebronnen de komende jaren enorm zal toenemen. Met deze nieuwe alliantie willen de partijen warmte uit de ondergrond benutten voor inzet in warmtenetten, naast restwarmte.

Bron en foto: Provincie Zuid-Holland.

Gerelateerd