Lukt het om met een volledig uit LED’s bestaande belichtingsinstallatie al vroeg in het seizoen een topproductie te halen? Dat is de centrale vraag voor dit seizoen. In het vervolg op eerdere belichtingsproeven heeft Komeett plaats moeten maken voor Merlice. Deze sterke groeier reageert vooralsnog goed op de intensieve belichting.

Dit seizoen staan er weer tomaten in de afdeling met LED’s van het Improvement Centre in Bleiswijk. De proefnemers hebben zich tot doel gesteld om een maximale winterproductie te behalen. Daarom zal de teelt ongeveer gelijk verlopen met praktijkbedrijven, met dezelfde input van energie.
Net zoals vorig jaar hangt er een installatie met 104 µmol/m2/s toplicht in combinatie met twee rijen tussenlicht van ieder 53 µmol. De positionering van het toplicht is aangepast. In de helft van de afdeling hangen de strengen boven de goot, in de andere helft boven het pad. Piet Hein van Baar van Philips Lighting legt uit: “We hebben eerder bij de combinatie van SON-T en LED-tussenlicht gemerkt dat lampen boven het pad productieverhoging kunnen geven. Op deze manier komt het licht dieper in het gewas en krijgt de plant van twee kanten licht.”

Ander ras

In voorgaande jaren was de grove trostomaat Komeett proefras. Gezien de verschuiving binnen het assortiment is nu gekozen voor Merlice. “We weten dat dit ras erg bladrijk is”, legt adviseur Henk Kalkman uit. “De groei en de resultaten spiegelen we aan een praktijkbedrijf met dezelfde opzet.”
De geënte, getopte planten zijn op 13 oktober geplant. De planten hebben in de beheersperiode nog tien dagen naast het plantgat gestaan. Op het moment van planten – ongeveer de koudste week van het jaar – bloeide de eerste tros nog niet. Vanwege de lage temperatuur bleef het scherm vrijwel gesloten. De hommels vlogen in die periode slecht. Toch lukte het goed om de planten richting generatieve groei te sturen.
Op het moment dat de eerste tros in bloei stond is een extra kop aangehouden. Daarmee ging de plantdichtheid omhoog van 2,8 naar 3,7 stengels per m2. In week 51 is weer een extra kop aangehouden, waardoor de eindafstand 4,15 stengels per m2 werd.

Extra blad weghalen

Onderdeel van de proef is een vak met hogere stengeldichtheden. Onderzoekster Lisanne Schuddebeurs en HAS student Robin Stolk nemen in dit proefvak ook een extra kopblad weg. Dit gebeurt naar aanleiding van het onderzoek dat vorig jaar bij Wageningen UR Glastuinbouw is gedaan. Toen bleek dat blad wegnemen in de kop de productie kan verhogen. Daarom wordt nu naast het gebruikelijke blad verwijderen iedere derde tros nog een extra blad weg gehaald. Door de hogere stengeldichtheid blijft de LAI (Leaf Aria Index) gelijk aan de standaard behandeling. Dit moet uiteindelijk meer productie opleveren.

Twintig uur belichten

Rond kerstmis, in week 52 zijn de eerste vruchten geoogst. Half februari blijkt dat de productie conform de prognose verloopt. Bij de hogere stengeldichtheden loopt de productie iets voor op de rest. Daar waar de LED-modules boven het pad hangen loopt de productie iets achter.
Van Baar: “Vanaf 1 december zijn we twintig uur per etmaal gaan belichten.” Kalkman vult aan: “Merlice is een sterk ras dat veel licht kan onderscheppen.” De proefnemers zullen de belichtingsinstallatie maximaal inzetten om het effect daarvan uit te testen. Ze zullen daar ook zo lang mogelijk mee doorgaan in het voorjaar, omdat de LED’s minder stralingswarmte afgeven dan SON-T lampen. De proef dient ook puur ter demonstratie wat mogelijk is met deze installatie. In de praktijk zal dat waarschijnlijk niet gebeuren, want een teler zal de kosten en baten tegen elkaar afwegen en misschien een andere strategie kiezen.
Deze proef is gestart op initiatief van Philips Nederland, samen met Delphy, Monsanto en Cultilene.

Tekst en beeld: Pieternel van Velden.

Gerelateerd