De productie van materialen voor textiel (vezels en hulpstoffen zoals kleurstoffen) is een van de grootste verbruikers van fossiele grondstoffen, zoals olie. In het verleden werden stoffen geverfd met kleurstoffen van natuurlijke oorsprong, afkomstig van onder andere planten.

Met de opmars van de chemische industrie werden natuurlijke kleurstoffen vervangen door synthetische kleurstoffen, waardoor kennis en ervaring verloren gingen. Tegenwoordig neemt de belangstelling voor natuurlijke kleurstoffen weer toe omdat men streeft naar de ontwikkeling van een circulaire textielketen die niet gebaseerd is op fossiele grondstoffen.

Verschillende mogelijke teeltsystemen

In een recent uitgevoerd project, gefinancierd door Wageningen University & Research, is een uitgebreide inventarisatie gedaan van planten die we zouden kunnen gebruiken om natuurlijke kleurstoffen uit te winnen. Hierbij is gekeken naar verschillende mogelijke teeltsystemen, beschikbaarheid van genetische bronnen, chemische eigenschappen en mogelijkheden om reststromen te kunnen gebruiken. Op basis hiervan hebben we een selectie gemaakt, waarbij Rubia tinctorum (meekrap) en Indigofera tinctoria (echte indigo) het meeste perspectief lijken te bieden om als natuurlijke, plantaardige kleurstof te gebruiken in een fossielvrije, circulaire textielketen. De volgende stap is dit perspectief verder uitwerken.

Tekst: Anja Dieleman