Vakbeurs GreenTech lanceert in juni in RAI Amsterdam het Crops Theatre. In dat theater, met een capaciteit van tachtig personen, vinden drie dagen lang diverse informatieve sessies plaats met de focus op gewasoptimalisatie. In samenwerking met onder meer acht toonaangevende en innovatieve bedrijven presenteert de beurs aan bezoekende telers ultramoderne machines, producten en oplossingen om hun productie te optimaliseren, onder regie van een objectieve adviesraad.

Het kennisprogramma in het theater is gericht op het bieden van praktische oplossingen voor elk gewas en onder alle omstandigheden. Telers worden immers elke dag geconfronteerd met nieuwe kansen en uitdagingen, in omvang variërend van het voeden van een groeiende wereldbevolking en het voldoen aan nieuwe strenge emissie-eisen, tot een hogere productie op minder vierkante meters en het minimaliseren van de ecologische voetafdruk. Bovendien zijn er wereldwijd grote verschillen wat betreft de teeltomstandigheden: andere klimatologische omstandigheden, andere grondsoorten en andere schaarste wat betreft essentiële productiemiddelen.

Substantiële groei

Het informatieve theater wordt mede mogelijk gemaakt door acht internationaal gerenommeerde partners. “We zijn erg trots dat deze bedrijven en instellingen zich nadrukkelijk hebben verbonden aan dit initiatief”, zegt manager Mariska Dreschler. Die partners zijn: Grodan, Certhon, Koppert Biological Systems, Svensson, Priva, Delphy, Codema en Wageningen UR. “Hun kennis en expertise zorgt ervoor dat een bezoek aan de sessies een must is voor elke teler. Samen zorgen we voor een kwalitatief hoogstaand programma met de dagelijkse praktijk van de teler als primaire focus. Naast deze groep leveren ook andere belangrijke toeleveranciers een bijdrage aan het programma in dit teeltpaviljoen.”

Dat paviljoen staat in de nabijheid van de gewasspecialisten, zaadveredelaars en andere toeleveranciers in hal 8. Deze hal is toegevoegd aan de beursvloer om ruimte te maken voor de groei van 25% in het exposantenaanbod. Daarmee omvat de beurs – op 14, 15 en 16 juni a.s. – nu vier hallen van het tentoonstellingscomplex van de RAI. Het aantal deelnemers komt naar verwachting uit op 360, dat is een stijging van ruim 20% ten opzichte van de eerste editie. Bovendien laat het aantal niet-Nederlandse exposanten een stijgende lijn zien.

Centrale thema’s

Naast het Crops Theatre worden, evenals in 2014, op diverse locaties op de beursvloer themagerichte presentaties verzorgd. “Kennis vergaren en nieuwe inzichten krijgen, belangrijke adviezen inwinnen en kennis opbouwen, zijn belangrijke kenmerken van de komende editie”, benadrukt Dreschler. “Met meer dan twintig inspirerende sprekers en dertig uiteenlopende onderwerpen duiken we diep in de nieuwe trends en actuele ontwikkelingen.” De theaters zijn gekoppeld aan de vier centrale thema’s van de internationale vakbeurs gericht op telers en investeerders: water, biobased, energie en gewassen.

Adviesraad

Een commissie van zes experts adviseert de beursorganisatie over de thema’s, onderwerpen en sprekers om het uitdagende kennisprogramma te kunnen garanderen. Deze Advisory Board is opgericht om er voor te zorgen dat er een objectieve dialoog ontstaat over de actuele onderwerpen binnen de snel evoluerende tuinbouw. De adviesraad geeft inzicht in trends en nieuwste ontwikkelingen en begeleidt tevens de vaststelling van het programma. De leden van de adviesraad zijn: Sjaak Bakker (Wageningen UR Glastuinbouw), Aad van den Berg (Delphy), Jeroen Ravensbergen (Modiform), Joep Hendricks (HortiAlliance), Peter Prins (Netherlands Water Partnership) en Edward Verbakel (VB Groep).

De groep ervaren en deskundige sprekers behandelt tijdens de Engelstalige sessies onderwerpen als robotica, soil versus substrate, biodegradable or compostable, water and energy efficiency, what’s new in high and midtech solutions. “We zijn erg blij met de prominente adviesraad, die er voor zorgt dat het kennisprogramma bestaat uit sessies die telers prikkelen en aanzetten tot nadenken”, zegt de beursmanager. “Hun expertise, ervaring en kennis is van onschatbare waarde voor ons programma.”

Flower Trials

De cijfers met betrekking tot oppervlakte, aantal exposanten en verwachte internationale bezoekersstroom stemmen de beursorganisator op voorhand tot gepaste tevredenheid. “Ik ben trots dat we internationale telers dit jaar meer kunnen bieden; meer bedrijven met gerichte producten en oplossingen, aangevuld met een op maat samengesteld kennisprogramma.”

Een zeer positieve meerwaarde vindt Dreschler de directe koppeling met het breeders-event Flower Trials. “In 2014 vonden beide evenementen al gelijktijdig plaats, maar dit keer is er ook sprake van onderlinge interactie.” Op de beursvloer komt een kas te staan waarin de veredelaars uit de sierteelt, die deelnemen aan de drukbezochte open dagen, hun producten presenteren. Die presentatie wordt gecompleteerd door de gewassen van de groenteveredelaars, waardoor dit belangrijke segment binnen de glastuinbouw eveneens is vertegenwoordigd op de beurs. “Het breeders-paviljoen zorgt voor veel beleving en is tevens een goede opstap naar de live bezoeken aan de veredelingsbedrijven.”

Technologische ontwikkelingen

Aandacht voor innovaties en de nieuwste technologische ontwikkelingen loopt als een rode draad door het programma van de beurs. Goed voorbeeld daarvan is het paviljoen ‘vertical farming’. “Natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor de discussie binnen de sector of dit de toekomst is van de mondiale voedselproductie of niet. Feit is wel dat het vanuit technologisch oogpunt een hele interessante ontwikkeling is. We leggen in het paviljoen uit wat de techniek precies behelst en zullen ook teeltsystemen demonstreren. Voorafgaand aan de beurs organiseert de RAI bovendien een summit over dit veelbesproken onderwerp.”

Na het succes van 2014 – met de ID Kas van Technokas en Duijvestijn Tomaten als verdiende winnaar – wordt de strijd om de Innovation Award gecontinueerd. Het aantal aanmeldingen daarvoor steeg van 57 twee jaar geleden tot 70 dit jaar. Ook deze verkiezing draagt bij aan het streven van de beurs om zich mondiaal te onderscheiden op gebied van kennisoverdracht en innovatie. “We willen alle trends en ontwikkelingen helder in beeld brengen. Ik durf te stellen dat geen andere tuinbouwbeurs in de wereld haar noviteiten zo nadrukkelijk uitlicht”, stelt de beursmanager.

Talentvolle nieuwkomers

De hoge waardering van de bezoekers in 2014 sterken de organisatie om bijvoorbeeld het Innovation Lab – met presentaties van de kandidaten voor de award – nog groter neer te zetten. Nieuw is de zogeheten Start-up Lane, die ruimte biedt aan jonge bedrijven en hele nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels is duidelijk dat trends als het gebruik van sensoren en drones, maar ook de laatste ontwikkelingen op gebied van biologisch telen door die nieuwkomers worden gedemonstreerd.

De ambities en het zelfvertrouwen van de beursorganisatie zijn voelbaar, maar wanneer is het evenement in hun ogen geslaagd? “Wij zijn natuurlijk vooral matchmakers”, antwoordt Dreschler. “Als er synergie ontstaat tussen exposanten en bezoekers en als dit leidt tot zakelijke afspraken, dan zijn wij een tevreden organisatie. We zullen alle beschikbare indicatoren inzetten om die tevredenheid onder de verschillende doelgroepen te meten. Wanneer bezoekers aangeven nieuwe kennis te hebben opgedaan en over twee jaar beslist weer een bezoek te brengen aan de RAI, dan hebben wij het goed gedaan. Want dat in 2018 de derde editie plaatsvindt, staat inmiddels vast.”

Samenvatting

Medio juni vindt in de RAI in Amsterdam de tweede editie plaats van de vakbeurs GreenTech. In vergelijking met de beurs in 2014 groeit zowel de beursoppervlakte als het aantal deelnemers uit Nederland en daar buiten. Nadrukkelijk wordt de focus gelegd op kennisoverdracht en innovatie. Diverse themapaviljoens, waaronder het nieuwe crops paviljoen, belichten de actuele onderwerpen in de internationale glastuinbouw. Een onafhankelijke adviesraad bewaakt de kwaliteit van dit programma.

Tekst: Roger Abbenhuijs. Foto’s: Studio Vlekke en RAI.

Gerelateerd