Greenport Gelderland, UWV werkbedrijf en Werkzaak gaan zich inspannen om meer mensen uit de eigen regio aan werk in de tuinbouw te helpen. Greenportbestuurder Peter van Heumen bepleit tevens meer overheidsaandacht voor mensen met weinig scholing. De partijen hebben onlangs een overeenkomst getekend om meer samen te werken.

De partijen spraken onder meer af dat voor oktober 2019 vijftig personen extra aan het werk komen in de tuinbouw, waaronder de glastuinbouw. Ook moet het aantal bedrijven dat zijn vacatures meldt bij Werkzaak dan zijn verdubbeld. “De tuinbouw maakt een slag naar verdere professionalisering en bedrijfsgroei. Tegelijkertijd is ze erg afhankelijk van medewerkers uit derde landen. Dat maakt de sector kwetsbaar. Je zou eigenlijk juist moeten steunen op een stevig contingent mensen uit de eigen regio”, zegt Erik Kaemingk van Greenport Gelderland.

‘Over de breedte investeren’

Kaemingk: “We moeten over de volle breedte investeren: er zijn meer mensen nodig voor laaggeschoold werk, maar tegelijkertijd moeten er ook meer mensen met een vakopleiding toestromen. De 1.600 bedrijven in onze regio hebben de keus uit nog geen 40 mensen per jaar die van de mbo-opleidingen afstuderen. Daar maken niet alleen telers zich zorgen over, maar ook banken en accountants”, vertelt hij. Greenport biedt hierbij begeleiding; het afgelopen jaar zijn er 70 bedrijfsopleidingsplannen gemaakt, die de ondernemers helpen scholing van hun medewerkers te structureren. Greenport werkt weer aan nieuwe plannen voor flexibele korte opleidingen.

Plek voor mensen met weinig opleiding

Naast de aandacht voor meer scholing is er ook specifiek beleid nodig voor mensen met weinig opleiding of een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening), bepleit Greenportbestuurder Peter van Heumen. “Eén op de negen mensen in Nederland is laaggeletterd. Gelukkig krijgt die groep wat meer aandacht, bijvoorbeeld door de Stichting Lezen en Schrijven van prinses Laurentien. Maar de nadruk ligt toch wel erg sterk op ‘Nederland Kennisland’. Wat doe je dan met de mensen die niet mee kunnen? Die te weinig maatschappelijke waardering krijgen en noodgedwongen thuis op de bank zitten? Voor hen moet veel meer aandacht komen in het beleid, zowel van provincie als rijk. In de glastuinbouw is er vaak plek voor mensen met weinig opleiding.”

Promotor

Met zijn vroegere tuinbouwbedrijf heeft Van Heumen ervaring met mensen met weinig opleiding. Mede daardoor is hij een hartstochtelijk promotor geworden van het betrekken van mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ – zoals het vaak wordt genoemd – bij het arbeidsproces. Kaemingk wijst er overigens op dat de sector niet achterloopt op dit gebied: “Het is weinig bekend, maar er zijn best veel bedrijven die gebruik maken van mensen met een WSW-indicatie”, zegt hij.

Zorgpersoneel

Van Heumen ziet tevens speciaal kansen voor verzorgenden die hebben moeten afvloeien door de inkrimping van de thuiszorg. “Dat zijn mensen die van nature zorgzaam zijn. Onze gewassen hebben ook zorg nodig, dat kan dus goed passen.” Momenteel lopen er besprekingen tussen Greenport Gelderland en Werkzaak om al deze ideeën concreet te maken voor de glastuinbouw.

Tekst: Tijs Kierkels