Verticillium is een bodemschimmel die bij diverse siergewassen en glasgroenten schade kan veroorzaken. De symptomen zijn verwelking en vergeling van blad en plant, waarbij de vaatbundels van aangetaste planten bruin verkleuren en de plant afsterft.

Binnen het PPS project Masterplan Verticillium zetten we in op de systematische aanpak van Verticillium, bij verschillende teelten, zoals chrysanten en biogroenten. Dit doen we door: (1) inventarisatie van de problemen, (2) verbeterde detectie van pathogenen en varianten, (3) epidemiologie. We ontwikkelen ook protocollen voor verbeterde hygiëne en beheersing via resistentie in de plant. Daarnaast ook gerichte beheersmaatregelen die de weerbaarheid van plant en bodem verhogen.

Resistentietoets

In het voorjaar van 2023 hebben we een resistentietoets uitgevoerd met vijftien chrysantenrassen. Het doel van deze toets was standaardisatie van symptomenbeoordeling, zodat de resultaten van resistentieonderzoeken bij verschillende veredelaars in de toekomst met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met en gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Stichting Kennis in je Kas, Glastuinbouw Nederland, Stichting Chrysant NL, Deliflor Chrysanten, Dekker Breeding, Dümmen Orange, Royal van Zanten, Floritec, Vereniging Bioglasteelt en Naktuinbouw.

Tekst: Marta Streminska