Een diffuserend kasdek, een hybride lichtinstallatie, drie beweegbare schermdoeken en luchtbevochtigers. Deze vier componenten vormen het belangrijkste onderscheid tussen de oudere opstanden en de nieuwe kas die De Kruidenaer uit Etten-Leur twee jaar geleden liet bouwen. Teler Christ Monden heeft er inmiddels mee leren werken, hoewel hij nog niet is uitgeleerd. “Eén ding is zeker: onze basilicum heeft het hier bar naar zijn zin.”

Iedere kas heeft zijn eigen karakter en het kost tijd om een nieuwe kas grondig te leren kennen. Hoewel grondig in dit geval niet het goede woord is, want de basilicum die Monden hier jaarrond teelt, groeit in zes vijvers van elk 2.100 m². In oktober 2018 stond een uitgebreide reportage over het teeltsysteem en de kasinrichting in Onder Glas. Monden had er toen al een goed gevoel bij, maar vond het te vroeg om harde conclusies te trekken. Hoe kijkt hij er ruim een jaar later tegenaan?

Aangenamer zomerklimaat

“Het is echt een andere kas en we zijn nog lang niet uitgeleerd”, steekt hij van wal. “Iedere dag is anders en de klimaatsturing in deze kas werkt ook anders dan in de kassen die al wat langer meegaan. Eén ding is zeker: onze basilicum heeft het hier bar naar zijn zin. De teelt verloopt beter, maar als het om de klimaatsturing gaat ben je eigenlijk altijd aan het zoeken en schakelen.”
Na de hete zomer van 2018 was het dit jaar opnieuw raak met een weliswaar kortere, maar daarentegen nog hetere periode. Vooral toen trok de teler volop profijt van het diffuserende kasdek, het extra zonnescherm en de luchtbevochtigingsinstallatie.
“Ja, het was een voelbaar aangenamer klimaat voor zowel de plantjes als onze medewerkers. De basilicum groeide uitstekend en had nauwelijks last van warmtestress. Er was ook geen sprake van hogere ziektedruk. In de kruidenteelt moet je erg alert zijn op meeldauw, vooral wanneer je zoals wij geen gewasbeschermingsmiddelen toepast. Daar hebben we totaal geen last van gehad.”

Zes weken langer belichten

De Noord-Brabander is ook content met de hybride lichtinstallatie. In de randen van het belichtingsseizoen kan hij dankzij de LED-installatie eerder met belichten beginnen en later eindigen, omdat LED’s minder warmte afgeven dan SON-T-lampen. De vier tot zes weken per jaar die hij hierdoor langer belicht, dragen bij aan de productiviteit en de productkwaliteit. “Het is hier 52 weken per jaar groen en dankzij de extra stuurinstrumenten lukt het goed om jaarrond sterke, gedrongen en homogene plantjes te telen, die mooi op kleur en op smaak zijn”, vat de teler tevreden samen. “We hebben nog geen seconde spijt gehad van deze investering.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld Mario Bentvelsen