Het modelleren van fotosynthese is cruciaal voor de tuinbouw omdat het helpt om de groeiomstandigheden te optimaliseren en gewasopbrengsten te voorspellen.

In onze studie hebben we het Farquhar-model aangepast om fotosynthese te simuleren met behulp van fluorescentiebasisparameters, lichtintensiteit, CO2-niveaus en temperatuur. Bovendien kunnen we door semi-empirische modellering de gewasopbrengst simuleren, wat waardevolle inzichten oplevert over de komkommerteelt.

Opbrengst nauwkeurig voorspellen

Door de bovengenoemde aanpak toe te passen, konden we zowel de bladfotosynthese als de uiteindelijke opbrengst nauwkeurig voorspellen. Een belangrijk voordeel van onze methode is dat deze afhankelijk is van fluorescentiemetingen, die eenvoudiger, sneller en kosteneffectiever zijn in vergelijking met traditionele gasuitwisselingsmetingen.
Deze studie werd uitgevoerd als onderdeel van het publiek-private samenwerkingsproject AGROS. Deze toont het potentieel aan voor praktische toepassingen van onze modellen bij het verbeteren van landbouwpraktijken en voorspellingen van gewasopbrengsten voor de tuinbouwsector.

Tekst: Georgios Ntakos