Handel en consument blijvend verrassen met nieuwe soorten radijs. Dat is de missie én uitdaging van Jongfresh in Monster. We moeten voortdurend energie steken in innovaties, de klant verwacht nieuwe dingen van ons, zegt eigenaar Erik de Jong. Het bedrijf bouwde de afgelopen jaren twee nieuwe kassen en een bedrijfshal, om voorop te blijven lopen in productvernieuwing.

Eigenlijk kun je best lekkere radijs in een oude kas telen, mits de grond in orde is, vertelt Erik de Jong tijdens een rondje door het nieuwe glastuinbouwcomplex. Maar, zo voegt hij er gelijk aan toe, wil je in productontwikkeling voorop blijven lopen, dan ontkom je er niet aan stappen te zetten. “Als je wil innoveren, moet je alle technische mogelijkheden in de radijsteelt benutten. De klant verwacht nieuwe soorten in het assortiment, daar ligt onze toegevoegde waarde. Dat betekent dat we moeten anticiperen op ontwikkelingen in teelttechniek en rassen. Als dat niet lukt omdat de kas te oud is, raak je als teler achterop.”

Machinaal radijs oogsten

Vader Peter de Jong richtte in 1996 Jongfresh op, na het wegvallen van de veiling. Hij wilde met de eigen handelsonderneming zelf de afzet van radijs organiseren. “Mijn vader was een kwaliteitsteler, hij wilde een mooi verzorgd product afleveren. Maar om aan het spel van de handel mee te doen, moest hij ook de kostprijs tegen het licht houden”, zegt zoon Erik. De Jong senior kocht een van de eerste oogstmachines om met de markt mee te bewegen, maar kwam er ook achter dat zo’n machine kwantiteit vóór kwaliteit betekende. “Vader kon met het bulkproduct niet de kwaliteit leveren die hij wilde. Daar worstelde hij enorm mee.”
Erik de Jong studeerde van 2007 tot en met 2010 Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Rotterdam. De tuinderszoon koos er bewust voor eerst ‘ergens anders’ te gaan kijken, voordat hij de keuze wilde maken wel of niet in het bedrijf te stappen. Halverwege zijn studie begon de bedrijfsovername echter al te kriebelen: vooral de vrijheid en het gedachtegoed om als ondernemer zelf beslissingen te mogen nemen, sprak hem aan. “Ik zag zo veel potentie voor het bedrijf, ik stond te springen om daarmee aan de slag te gaan. Zo wilde ik meer de focus op de commercie leggen en minder op de teelt. Ik wilde het verhaal achter het product vertellen en dat zichtbaar maken bij de handel.”

Presentatie en smaak

In die visie was geen plaats meer voor de machinaal geoogste radijs die tegen competitieve kostprijs naar grote klanten werd afgezet. De Jong wilde een product telen met toegevoegde waarde voor handel en consument. Al snel ging de machine de deur uit en werd ervoor gekozen de radijs met de hand te oogsten. “Daardoor kregen we de mogelijkheid onze rassen op presentatie en smaak te selecteren.”
De ondernemer ging rode radijs telen, een prachtig vers product, vindt hij. “Dat ging in het begin heel goed, tot het verschil in kostprijs tussen machinaal en handmatig oogsten vrij groot begon te worden, omdat arbeid steeds duurder werd. Dan is het de kunst dat de consument het verschil blijft zien tussen het handgeboste en machinaal geoogste product.”
De radijsteler ging steeds beter begrijpen welke markt om welke soort radijs vraagt. Elke eetcultuur is anders: de Fransen willen een kleine radijs, de Duitsers juist een zo groot mogelijke, weet De Jong inmiddels. De radijs gaat de hele wereld over: naar groothandel, retail, speciaalzaken en restaurants. Het bedrijf teelt nu acht verschillende variëteiten, variërend in kleur, smaak, soort en vorm. “Met het bestaande productpalet kunnen we de radijs ook op een andere manier verwaarden dan alleen als bos of knol. Bijvoorbeeld door meerdere specialities in één bakje aan te bieden, voor een bijzondere presentatie. We moeten en willen blijven vernieuwen, energie steken in innovaties. Klanten verwachten nieuwe dingen van ons.”

Nieuwbouwproject

De nieuwe bedrijfsstrategie leidde ertoe dat het bedrijf in productieareaal ging groeien. De teler kon in de straat een aantal buurkassen overnemen, maar op het eigen bedrijf groeide de teler aan alle kanten uit zijn jasje. Vooral de verwerking en logistiek leverden problemen op. “Klanten komen voor drie kistjes radijs, maar ook voor een vrachtwagen vol, en alles wat daartussen zit. Er stond hier regelmatig een file van vrachtwagens op de weg. Dat was niet langer verantwoord.” Toen in 2019 de mogelijkheid zich voordeed een aaneengesloten blok van kassen te realiseren, besloot de ondernemer het goed aan te pakken en voor nieuwbouw te gaan.
Hij nam voor advies en ondersteuning van het project Ruud van der Knaap van Triple Group in de arm. Er werd een plan gemaakt om de nieuwbouw gefaseerd uit te voeren. In 2020 werd een kas van 1,5 ha gebouwd, in 2021 een verwerkingsruimte van 3.800 m2 en in 2022 een kas van 3,2 ha. “We zijn met elkaar om tafel gaan zitten om alle eisen en wensen in de nieuwe ruimte die vrijkwam te gieten”, aldus Van der Knaap. “Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Wat is nodig wat betreft koelcapaciteit, waslijn, verpakkingsruimte en -machines, waterruimte en opslag van pallets?”

Professionele uitstraling

De percelen werden opnieuw ingericht en de routing in de kassen aangepast. De goederenstromen zijn geoptimaliseerd, er vinden zo weinig mogelijk bewegingen in de kas plaats. De vrachtwagens kunnen op het eigen terrein opstellen en keren. Er is flink geïnvesteerd in een waterbassin om hemelwater op te vangen. In de nieuwe waterruimte met automatische bakkenvuller kunnen per kas eenvoudig voedingsrecepten worden aangepast. Bovendien straalt het complex richting afnemer professionaliteit uit. Van der Knaap: “Dat is een belangrijk aspect: afnemers doen graag zaken met toekomstbestendige bedrijven.”
Nu het bedrijf alle radijs op één locatie kan produceren, is het sneller en flexibeler geworden, vult De Jong aan. “We kunnen de klant beter beleveren. Voorheen trokken we ook al alles uit de kast om onze afnemers optimaal te bedienen, maar dat konden we niet meer garanderen. We hadden bijvoorbeeld te weinig koelruimte. Er is nu flink geïnvesteerd in koelcapaciteit, met de mogelijkheid tot uitbreiding. Daarnaast zijn alle werkprocessen gedigitaliseerd: we zijn in staat om meerdere soorten radijs supereenvoudig bij elkaar te brengen in één verpakking. We bieden nu bijvoorbeeld rode, witte en paarse radijs in één bakje aan.”

Gevlekte radijs

Met de nieuwe productielocatie is De Jong in staat vervolgstappen in productvernieuwing te zetten. Zo is hij momenteel bezig met het ontwikkelen van een rood-wit gespikkelde radijs, een toevalstreffer. De teler werkt samen met Hazera, die veldproeven in zijn kas doet. “Op een gegeven moment zag ik een hoopje afval liggen, met daarin een gevlekte radijs, een mutant. Ik zag daar wel wat in, dus hebben we ‘m weer opgezet. Daarna zijn we gaan selecteren: in welke brandbreedte zoeken we een gevlekte radijs. We zijn nu vier jaar verder en het product begint aardig strak te worden, een echte game changer. Daar zit toekomstmuziek in.”

Tekst: Annemarie Gerbrandy, beeld: Michel Heerkens