Om te hoge kastemperaturen in de zomermaanden te voorkomen, besloot gerberateler Marius Mans afgelopen jaar een deel van zijn kas te krijten. Vanwege de positieve resultaten gaat hij hier dit jaar mee door én investeerde hij in een dekwasser met eigen spuitkit. Zelf krijten moet hem vooral meer flexibiliteit opleveren. Op die manier wil hij maximaal kunnen profiteren van het beschikbare licht en de gewasgroei optimaliseren.

Jarenlang was het krijten van het kasdek niet aan de orde bij Mans Flowers in Brakel. Met een verduisteringssscherm en een diffuus zonnescherm kon de ondernemer een teveel aan lichtinstraling prima voorkomen. “Maar tijdens de warme zomers van de laatste jaren merkten we dat de temperatuur onder de schermen soms te hoog opliep”, zegt Mans. “Dit was nadelig voor de gewasgroei; wanneer het te lang te warm is, sluiten de huidmondjes van de plant.”
De gerberateler, die een bedrijf van 8 ha runt, besloot daarom vorig jaar een deel van zijn kas te krijten. “Het gaat om onze kas uit 2012, die is beglaasd met helder glas. Hierop is een laag diffuus krijt gebracht, om enerzijds het teveel aan licht weg te schermen en tegelijkertijd het licht dat wel wordt toegelaten zo diep mogelijk te laten doordringen in het gewas. Deze krijtlaag had een duidelijke meerwaarde: we konden de kastemperatuur beter in de hand houden en de stelen bleven beter op lengte.”

Structureel krijten

Om deze reden besloot Mans om zijn kasdek structureel te gaan krijten. Ook zijn glasopstanden uit 2015 en 2018 wil hij vanaf dit jaar deels gaan voorzien van een krijtlaag. “Deze kassen zijn beglaasd met diffuus glas met een dubbele AR-coating. We zien hier ook dat sommige soorten in de zomer wat korter blijven, door een teveel aan lichtinstraling. Daarom gaan we ook deze kassen krijten. Waarschijnlijk kiezen we dan voor traditioneel krijt, dat we makkelijk kunnen afborstelen met water. Dat is een must, omdat we vanwege de AR-coating geen reinigingsmiddelen kunnen inzetten.”

Minder plantstress

Vorig jaar liet Mans de krijtlaag nog opbrengen en verwijderen door een loonwerker, maar vanaf dit jaar neemt hij het krijten in eigen hand. “Niet omdat we ontevreden zijn over het werk dat het loonbedrijf heeft geleverd; verre van dat. Maar aangezien we toch een nieuwe dekwasser moesten aanschaffen, besloten we deze ook maar meteen uit te rusten met een spuitkit waarmee we zelf kunnen krijten. Dit vergde een extra investering van 20.000 à 25.000 euro.”
Volgens de teler is hij op deze manier onafhankelijk en creëert hij meer flexibiliteit. “We kunnen in het voorjaar bijvoorbeeld eerst een dun krijtlaagje opbrengen en dan gedurende de zomer nog wat extra krijten. Of, tijdens minder warme zomers, de krijtlaag juist verwijderen. Zelf kun je toch net wat sneller schakelen dan een loonwerker. Op die manier kunnen we te allen tijde maximaal profiteren van het beschikbare licht en optimaal inspringen op de behoeften van het gewas. Dit moet zorgen voor minder plantstress en op die manier de gewasgroei optimaliseren.”

Opbrengen krijtlaag

Mans verwacht geen problemen bij het egaal opbrengen van de krijtlaag. “Dit kan niet heel moeilijk zijn. Je kunt immers eenvoudig berekenen hoeveel emmers je per hectare nodig hebt om een bepaalde laag op te brengen en welke rijsnelheid hierbij past. Om dit zo goed mogelijk in de vingers te krijgen, pak ik deze klus dit jaar zelf op in plaats van deze uit te besteden aan een medewerker. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken om een optimaal krijtresultaat te realiseren.”

Tekst: Ank van Lier, beeld: Wilma Slegers