De californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de grootste plagen in de glastuinbouw. Dit kleine insect heeft zich sinds de jaren tachtig in Nederlandse kassen gevestigd en geeft al jarenlang enorme economische schade.

De larven en volwassen tripsen beschadigen en zuigen plantencellen leeg, waardoor er een soort zilverachtige schade ontstaat. Daarnaast kan dit zuigen aan plantcellen groeimisvorming van het blad geven. In de sierteelt onder glas loopt zowel de chemische als biologische bestrijding moeizaam. Dit alles maakt dat er een enorme behoefte is aan alternatieve niet-chemische bestrijdingsmethoden van trips.

Momenteel loopt een onderzoeksproject waarbij wordt gewerkt aan nieuwe bestrijdingsmethoden. Een nieuwe methode om de weerbaarheid van het gewas te verhogen is de inzet van endofyten. Het screenen van endofyten tegen trips is tijdrovend en arbeidsintensief. Een belangrijk onderdeel is het vaststellen van de mate van schade aan bladeren. Los van het feit dat deze methode arbeidsintensief is, schort het ook aan nauwkeurigheid. ‘Vison experts’ hebben daarom een methode ontwikkeld voor automatische beoordeling van bladschade.

Tekst en foto: Wageningen UR.