De term ‘medicijnkast’ komt uit de koker van de plantgezondheidspecialisten van LTO Glaskracht Nederland en wordt door de nieuwe voorzitter Sjaak van der Tak genoemd als belangrijkste speerpunt van de organisatie voor de komende jaren: ‘Telers moeten de beschikking hebben over een goed gevulde medicijnkast, als we als sector een succes willen maken van geïntegreerde gewasbescherming’. Die boodschap loopt als een rode draad door het thema Plantgezondheid van Onder Glas.

Het vereist de nodige lef om als koorddanser een kloof te overbruggen, maar met de aanwezigheid van een deugdelijk vangnet of een goedgekeurde zekering neemt het grootste risico enigszins af. Zekerheid in geval van calamiteit is essentieel bij ingrijpende veranderingsprocessen.

Verantwoorde toekomst

In het geval van de glastuinbouw doet dit niets af aan de intentie van telers, teeltmanagers en gewasbeschermingsspecialisten. Groen is de kleur van een verantwoorde toekomst: voor de sector, voor de maatschappij, het milieu en vooral de leefomgeving van de jeugd van vandaag en morgen. Maar wie durft voor groen te gaan, als hardnekkige en nieuwe ziekten en plagen de teelt bedreigen, met rode cijfers als schrikbeeld?

Social media

Met dat signaal moet de glastuinbouw het gesprek aangaan met overheden – de nieuwe minister van LNV staat bij Van der Tak bovenaan het lijstje – met controlerende instanties, met milieuorganisaties én met de publieke opinie. Die laatste groep is door de opkomst van sociale media een lastige, haast ongrijpbare factor geworden, zo benadrukte Maritza van Assen, directeur van Nefyto de brancheorganisatie van de gewasbeschermingsindustrie, eerder al in Onder Glas.
Natuurlijk is het een goede zaak voor telers om de bezem door de middelenkast te halen en daar een verantwoorde medicijnkast van te maken; puur voor het geval dat ingrijpen noodzakelijk is. Dat is een helder, weloverwogen en verdedigbaar beleid en het enige juiste antwoord op de soms ongenuanceerde stemmingmakerij van een opstandige minderheid.

Wederzijds begrip

Het doel is overeenkomstig en vereist overleg, wederzijds begrip en commitment. Dat mag ook worden verwacht van de ‘tegenstander’, die nog te vaak lijkt te kiezen voor een andere kast en een andere aanpak: die van een olifant in de porseleinkast.

Tekst: Roger Abbenhuijs.

Gerelateerd