Het Nederlandse Skytree ontvangt een miljoeneninvestering voor de innovatieve Direct Air Capture (DAC) technologie, waarbij CO2 uit de buitenlucht wordt gehaald om te worden gebruikt in de glastuinbouw en verticale landbouw. Dankzij deze investering kan het bedrijf de productie opschalen en zich ook op markten buiten Nederland richten. Deze week werd ook bekend gemaakt dat het jonge bedrijf winnaar is van de GreenTech Concept Award 2023.

Dankzij de investering in het bedrijf kunnen ze de DAC-technologie nu op meerdere plekken gaan toepassen en zo tot 2030 wel 10Mt CO2 afvangen om te hergebruiken of op te slaan. Het systeem filtert CO2 uit de buitenlucht, direct op de plaats waar de CO2 nodig is en vormt hiermee een duurzaam alternatief voor de fossiele CO2 die nu in de glastuinbouw gebruikt wordt. Door inzet van deze technologie hebben teeltbedrijven zekerheid over de toevoer van de benodigde CO2 en hebben ze geen last van schommelende CO2-prijzen.

Cruciale innovatie voor glastuinbouw

De investeringsronde van 5,3 miljoen euro werd geleid door Horticoop en Yield Lab Europe, een internationaal venture capital-fonds met focus op agrifood-technologie. Aanvullend kapitaal werd verstrekt door een aantal informele investeerders.
Steven van Nieuwenhuijzen, CEO van Horticoop: “Skytree is een van de weinige bedrijven in de wereld actief in deze industrie die ook daadwerkelijk de technologie tot een werkbaar product heeft ontwikkeld. Door mee te investeren blijft Horticoop nauw betrokken bij deze cruciale innovatie voor onze sector.”

Fors minder fossiele brandstoffen

Rob van Straten, CEO van Skytree: “We richten ons in eerste instantie op de Nederlandse glastuinbouw omdat hier momenteel forse hoeveelheden CO2 vanuit fossiele brandstoffen worden gebruikt waardoor veel CO2 jaarlijks in de atmosfeer terecht komt. Dat kan worden voorkomen door de benodigde CO2 ter plaatse uit de buitenlucht te halen. Internationaal zien we dat nog lang niet altijd CO2 wordt toegevoegd omdat het niet beschikbaar is voor glastuinbouw of te duur is. Door CO2 uit de buitenlucht te halen op locatie kunnen ook die telers hun productie flink verhogen, hetgeen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de voedselvoorziening.”