Om de emissie van meststoffen te verminderen zijn voor de substraatteelten emissienormen afgesproken. Die normen worden de komende jaren stapsgewijs verminderd met als doel te streven naar een nagenoeg nullozing in 2027.

Bij de teelt van potorchidee was tot enkele jaren geleden nog relatief weinig ervaring met hergebruik van drainwater omdat deze teelt – vanwege de zoutgevoeligheid van orchideeën – in het verleden was vrijgesteld van recirculatieverplichting. Gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF’s) worden bij de start van de teelt toegediend en geven tijdens de teelt geleidelijk lage hoeveelheden meststoffen vrij. CRF’s zijn nieuw voor de teelt van potorchidee, maar bieden wel mogelijkheden om de hoeveelheid meststoffen in het drainwater te verminderen.

In onderzoek uitgevoerd op verzoek van de gewascoöperatie Potorchidee zijn twee behandelingen vergeleken. In het drainwater van de behandelingen met de langzaam vrijkomende meststoffen was de EC circa 30% tot 60% lager en het N-totaal gehalte circa 40 tot 75% lager dan bij de controlebehandeling.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd