In Saudi-Arabië zijn grote veranderingen gaande. Een belangrijke strategie is om het land om te vormen van een economie die afhankelijk is van olie tot een economie met een bredere basis.

Een meer duurzame vorm van agrarische productie moet bijdragen aan een toename van het inkomen, economische en sociale ontwikkeling en meer banen voor de relatief jonge bevolking. Als eerste wordt gewerkt aan de verbetering van de efficiëntie van water en energiegebruik en vermindering van pesticidegebruik bij de productie van groente, fruit en dadels, door toepassing van moderne technologie in combinatie met training en opleiding van de lokale ondernemers. Op dit moment wordt 80% van het beschikbare water gebruikt in de land- en tuinbouw.

Demofarms

Mede dankzij het succes van het project Estidamah, waarin de business unit Glastuinbouw werkt aan de verbetering van de waterefficiëntie in kassen, heeft het Saudische Ministerie van Milieu, Water en Landbouw ons gevraagd een groot vierjarig project te trekken waarbij in het hele land op bestaande bedrijven demofarms worden opgezet. Wij gaan zorgen voor de opzet, data verzameling, analyse en communicatie.

Gerelateerd