Deze week verschijnt de november-editie van vakblad Onder Glas (inclusief het beursmagazine voor Tuinbouw Relatiedagen Venray). Thema deze maand is Ondernemerschap. In diverse vakbladen en opiniemagazines verschijnen regelmatig advertenties voor veelbelovende bijeenkomsten op gebied van ondernemerschap en management. Voor veel telers/ondernemers in de glastuinbouw zijn dergelijke breed ingestoken congressen nog een stap te ver.

Dat neemt niet weg dat het vandaag de dag een vereiste is om kritisch naar eigen bedrijf, bedrijfsstructuur en omgeving te kijken. Dat kan al door eenvoudig twee cirkels te trekken: de eerste rondom de eigen positie van teler/ondernemer, de tweede om het bedrijf.

Bij toenemende schaalgrootte en regelgeving kan zelfs de meest veelzijdige duizendpoot niet alle disciplines op een tuinbouwbedrijf optimaal invullen. Zelfs een hecht bedrijfsteam van familieleden en trouwe medewerkers loopt steeds vaker aan tegen nieuwe specialismen die zijn verbonden aan een hedendaags glastuinbouwbedrijf. De cirkel om directie en managementteam levert feedback op van collega’s/partners, medewerkers, adviseurs en financiers. Die informatie vormt de basis voor vervolgstappen; niet eenvoudig, wel noodzakelijk. Praktijkervaringen van teeltbedrijven maken dat deze maand duidelijk in Onder Glas. De toekomst moet daarbij altijd een belangrijk agendapunt zijn: is specifieke kennis en kunde van buitenaf noodzakelijk? En hoe zit het met de instroom en doorstroming van de nieuwe generatie?

Ook de tweede ‘schil’, de cirkel om het bedrijf, biedt nieuwe inzichten en kan de deur openen naar samenwerking en overname enerzijds en koersverandering en productinnovatie anderzijds. Een van de artikelen deze maand toont de meerwaarde aan van kijken over de heg van de tuinbouw. Op gebied van marketing zijn immers nog steeds flinke stappen te zetten in onze sector. Die 360 graden-bedrijfsanalyse kan ook letterlijk leiden tot grensverleggend ondernemerschap. Of het nu gaat om een vestiging in het buitenland, of het beleveren van nieuwe markten, het gereedschap voor succesvolle expansie wordt van diverse kanten aangereikt.

Dichtbij of verder weg, ondernemen vereist het regelmatig tekenen van nieuwe en/of grotere cirkels. Alles beter dan uit gewoonte in hetzelfde kringetje blijven ronddraaien.

Roger Abbenhuijs

Foto: Fotostudio GJ Vlekke.

Gerelateerd