Het project Monitoring energie-innovaties is gericht op het ondersteunen van telers die vooroplopen met de implementatie van energiezuinige technieken. Technieken als LED-belichting en actieve ontvochtiging veranderen het kasklimaat en de energie- en vochtbalans van de kas en het gewas. We volgen de toepassing intensief en signaleren en bespreken de bijzonderheden.

Gesprekken tussen de teler/ondernemer, onderzoekers en consultants geven inzicht om een energiezuinige teelt te laten renderen en goede kwaliteit te leveren. Een onderwerp dat daarbij geregeld naar voren komt is de optimale verdamping afhankelijk van het tijdstip van de dag en afhankelijk van de hoogte van het gewas. Dat is een zoektocht waarover we nog geen conclusies kunnen trekken, maar dat telers wel bezighoudt.

Energiezuiniger telen

In het afgelopen jaar hebben telers, onder invloed van de hoge energieprijs, technieken om energiezuiniger te produceren vaak gecombineerd toegepast. Daardoor is het effect van de afzonderlijke elementen moeilijker te zien, terwijl een effect juist door de combinatie van elementen optimaal kan zijn. Door geregeld het gemeten klimaat en de gewasreacties met elkaar door te spreken kan een teler betere keuzes maken voor een energiezuinige strategie.
Het project Monitoring Energie innovaties in de praktijk is onderdeel van het programma Kas als Energiebron en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

Tekst: Arie de Gelder